Stora brister bland båtförsäkringarna

Fredrik Sandberg/TT: Konsumentverket har granskat fem båtförsäkringsbolag och avslöjat flera stora brister i marknadsföring, avtalsvillkor och produktfaktablad. Arkivbild.

Båtförsäkringar är betydligt svårare att jämföra än till exempel bilförsäkringar. Anledningen är att de inte paketeras enhetligt, säger Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket.

Det krävs en orimligt stor arbetsinsats av konsumenten, understryker han.

Värst är problemet för båt- och försäkringsovana konsumenter, som det kanske finns en hel del av nu då båtförsäljningen ökade väldigt mycket under förra året och fortsätter att öka.

Svåra att jämföra

Hur produktfaktablad, som följer med alla försäkringar, ska utformas är strikt reglerat. Tanken är att de ska kunna läggas intill varandra och jämföras rakt av. Men det kräver att alla har samma rubriker och att rubrikerna kommer i bestämd ordning.

Vi såg i granskningen att detta inte följs av bolagen vi tittade på, säger Joel Westerlund.

En annan vanlig brist hos de fem bolagen som granskats av Konsumentverket är avtalsvillkoren.

Här har vi tittat på om de är skäliga eller inte, alltså om de stämmer överens med försäkringsavtalslagens regler. Det gör de inte alltid.

Om en båt inte varit låst, inte fått rätt service eller inte har använts på rätt sätt kan ett försäkringsbolag pröva om ersättningen kan sättas ned, vanligtvis 25 procent. Vid grov oaktsamhet kan hela ersättningen slopas, säger Westerlund.

Det är stor skillnad att få en nedsatt ersättning och att inte få någon alls.

Fasta villkor

Att ha fasta villkor som helt undantar ersättning strider mot försäkringsavtalslagen, konstaterar Westerlund. Vidare pekar han på att flera av bolagen har missvisande marknadsföring på sina webbplatser.

Nu öppnar verket så kallade tillsynsärenden mot samtliga bolag.

Vi berättar konkret vilken eller vilka brister vi ser. Sedan går bollen över till bolagen som får komma med ett yttrande om vad de tänker göra åt bristerna och när det kommer att vara åtgärdat. I de flesta fall brukar företaget frivilligt rätta till brister.

Om inte tas frågan vidare till Konsumentombudsmannen (KO) som kan förbjuda ett bolag att fortsätta med ett visst villkor eller en viss marknadsföring.

Till förbudet kopplas ett vite som kan utdömas om bolaget gör sig skyldigt till överträdelser igen, säger Joel Westerlund.