Fed lämnar räntan oförändrad

Patrick Semansky: Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar räntebesked. Arkivbild.

Det innebär att den fortsatt ligger i spannet 0–0,25 procent. Beslutet var vad finansmarknaderna hade väntat sig.

Även stödköpen av amerikanska statspapper fortsätter enligt tidigare upplägg, med omkring 120 miljarder dollar varje månad.

Den amerikanska ekonomin visar tecken på framsteg men enligt Fed räcker det inte för att avsluta penningpolitiken.

Centralbankens chef Jerome Powell säger att den amerikanska ekonomin fortfarande är en bra bit ifrån "ytterligare betydande framsteg".

Jag skulle vilja se några starka jobbsiffror, säger han som svar på en fråga från pressen om vad som krävs för att nå dit.

I juni lyfte den så kallade kärninflationen i USA med 4,5 procent på årsbasis, den största ökningen sedan november 1991. Inflationen mätt i KPI lyfte till 5,4 procent i juli.

Inflationstrycket orsakas av flaskhalsar i utbudet och bör ses som tillfälligt. Det väntas fortsätta "i några månader" innan det rör sig tillbaka mot det långsiktiga målet om två procent, uppger Powell.