Putintrogna partiets väljare får extra bidrag

Dmitri Lovetsky/AP/TT: Under en valaffisch från maktpartiet Enade Ryssland syns en person som knuffar en vagn med matvaror. Rysslands ekonomi dras med hög inflation, särskilt mycket ökar matpriserna.

Det ryska parlamentsvalet som pågår fredag till söndag den här veckan har en noga planerad utgång. Partiet Enade Ryssland, som haft makten i duman sedan det bildades 2003, kommer att fortsätta styra, trots att oberoende opinionsundersökningar visar på ett stöd på knappt 30 procent bland medborgarna. All form av verklig opposition har stoppats med en rad olika metoder.

Sviktande opinionsstöd

Men det är trots allt viktigt för president Vladimir Putin att valdeltagandet inte blir allt för lågt för att styret inte ska tappa för mycket i legitimitet. Under sin första period som Rysslands ledare hade han draghjälp av en mycket stark ekonomi, tack vare det höga oljepriset.

Finanskrisen 2008 satte tillfälligt stopp för den ekonomiska framgången, men ända fram till för några år sedan har Putin ändå kunnat regera med en hyfsat stark ekonomi i ryggen tack vare oljan. Stödet för Enade Ryssland var också starkare då.

Efter den olagliga annekteringen av ukrainska Krimhalvön 2014 sade över 50 procent att de stödde Enade Ryssland det året, enligt en sammanställning Carolina Vendil Pallin har gjort av flera opinionsundersökningar.

I västvärlden fördömdes däremot annekteringen i skarpa ordalag och sanktioner infördes mot ryska intressen – något som satt djupa spår i landets ekonomi och vanliga ryssars plånböcker.

Precis efter annekteringen av Krim var folk mer redo att göra ekonomiska uppoffringar eftersom de kände nationell stolthet, säger Vendil Pallin.

Pensionsåldern höjdes

Samma år drabbades den ryska ekonomin av fallande oljepriser.

Går oljeintäkterna ner ett kvartal eller ett år så påverkar det direkt statens utgifter. Det minskar investeringarna i vägar och annan infrastruktur, vilket i sin tur har en negativ effekt på ekonomin, säger Per Hammarlund, som analyserar tillväxtekonomier på SEB.

Rysk ekonomi började stagnera och det medförde en svag utveckling av reallönerna, säger Hammarlund.

Åren efter 2014 dalade opinionen för Enade Ryssland.

När den här nationella yran efter annekteringen av Krim började dö ut år 2018 blev frågan om ekonomisk trygghet viktigare, säger Carolina Vendil Pallin.

Samma år höjdes pensionsåldern – något som alla som påverkades av beslutet ogillade starkt.

Återhämtning och stigande matpriser

Nu under återhämtningen från pandemin stiger matpriserna snabbare än inflationen – med 7,7 procent i augusti. Inkomsterna för pensionärer, militärer och statligt anställda har inte stigit i takt med inflationen – de har fått mindre kvar i plånboken än vanligt efter de nödvändigaste inköpen.

Det är också i dessa grupper som Enade Ryssland har det mesta av sitt stöd. Valdeltagandet är generellt lågt i Ryssland, men statligt anställda tillhör de som i högre grad röstar.

Det förekommer att anställda på statliga myndigheter och företag utsätts för press från arbetsgivaren att rösta, och då på Enade Ryssland, säger Vendil Pallin.

Det är i ljuset av denna utveckling som Kreml alltså har betalat ut engångscheckar till pensionärer och veteraner, och lovar att höja lönerna för flera grupper av statligt anställda.

Oro för höga matpriser

Rysk ekonomi går för tillfället också relativt starkt. Gruvnäringen, oljeutvinningen och gasexporten går bra – tre viktiga komponenter för rysk ekonomi, säger Per Hammarlund.

Inflationen har gått upp till 6,5 procent på årsbasis och centralbanken har svarat med att höja räntan till 6,75 procent för att kyla ner ekonomin.

Centralbanken har fått ett mandat av Kreml att inflationen måste hållas nere, jag tror att det är politiskt sprängstoff även i ett land som Ryssland. Är det något Kreml är rädd för så är det framför allt matinflation i kombination med hög arbetslöshet, säger Hammarlund.