Så ska EU stoppa skenande elpriser

Jean-Francois Badias/AP/TT: EU:s energikommissionär Kadri Simson lägger fram en "verktygslåda" med åtgärder som medlemsländerna kan ta till för att lindra effekterna av de höga energipriserna. Arkivbild.

Kraftigt växande energipriser runt om i Europa har skapat nervositet bland både konsumenter, företag och politiker. Energiläget blir huvudfråga vid nästa veckas EU-toppmöte i Bryssel och redan nu lägger EU-kommissionen fram en "verktygslåda" med vad som kan göras.

"När vi nu reser oss från pandemin och börjar vår ekonomiska återhämtning är det viktigt att skydda sårbara konsumenter och stödja europeiska företag", hälsar energikommissionären Kadri Simson i ett pressmeddelande.

Bidrag och skatter

Åtgärderna som presenteras är framför allt en lista över vad medlemsländerna kan göra omedelbart, utan några långa förhandlingar eller avgöranden på EU-nivå.

Här nämns bland annat möjligheten att ge direkt inkomststöd till enskilda konsumenter, antingen genom stödcheckar eller delvis betalda räkningar eller att införa tillfälliga och riktade skattelättnader för sårbara hushåll. Företag och industrier kan få statsstöd och "skyddsnät" kan införas för att undvika att hushåll kopplas bort.

På lite längre sikt lovar samtidigt EU-kommissionen att undersöka hur medlemsländer kan upphandla gas tillsammans och om det går att utveckla ett gemensamt gaslager.

Dessutom uppmuntras till fler och större satsningar på förnybar energi och att se till att energin utnyttjas mer effektivt.

Ingen vinterkris?

Från Bryssel trycks hårt på att de höga energiprisen främst beror på stigande efterfrågan och pris på naturgas, snarare än EU:s utsläppshandel eller olika EU-åtgärder mot klimatförändringarna.

Man försöker också lugna de som befarar en hotande gaskris när kylan kommer.

I nuläget finns ingen risk för att det inte finns tillräckligt med gas i vinter, hävdar EU-företrädarna bakom verktygslådan på en genomgång inför journalistkåren i Bryssel.