Svenska storbolag kan beskattas utomlands

Henrik Montgomery/TT: - En förändring som vi från svensk sida inte såg behov av, säger finansminister Magdalena Andersson (S) om förslaget att flytta en del av rätten att beskatta storbolag till andra länder. Arkivbild

Multinationella storföretag ska börja betala en del av sin skatt i länderna där försäljningen sker och inte – som i dag – där produktion och huvudkontor ligger.

Detta beräknas flytta skatteuttag för 1 100 miljarder kronor till andra länder än som i dag tar ut skatten. Det ingår i paketet med en global minimiskatt på 15 procent, som 136 OECD-länder – inklusive Sverige – gjorde upp om i fredags efter åratal av förhandlingar.

Förslaget väntas i dag bekräftas på ett möte mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer i Washington och därmed skickas vidare för beslut på G20-toppmötet i Rom 30-31 oktober.

Ska gynna tillväxtländer

Magdalena Andersson deltar på veckans G20-möte i egenskap av ordförande för IMFC, Internationella valutafondens högsta rådgivande organ. Hon ogillar principen som uppgörelsen bygger på.

Den globala minimiskatten, den finns det goda argument för att man ska ha, säger hon till TT inför mötet.

Den andra delen, som handlar om vilket land som har rätt att ta ut skatten från globala företag, är en förändring som vi från svensk sida inte såg behov av, tillägger hon.

Enligt OECD ska den planerade flytten av en del av beskattningsrätten i första hand gynna utvecklings- och tillväxtländer på bekostnad av utvecklade ekonomier.

Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, tror att den minimiskatt och omallokering av skatter som nu diskuteras i första hand kommer att beröra svenska börsbolag verksamma inom dataspel och gambling, som Evolution eller Kindred. Tittar man utomlands antar han att förslaget i första hand blir ett verktyg för länder runt om i världen – även Sverige – att beskatta de annonsintäkter som amerikanska bjässar som Facebook och Google drar in.

Ska börja gälla 2023

OECD-uppgörelsen utgår från att det nya skatteregelverket ska börja gälla 2023. Men Schweiz, ett land som finns med i uppgörelsen, har redan flaggat för att denna tidsplan ur ett lagstiftningsperspektiv kan bli svår att klara. Dessutom ska uppgörelsen godkännas av en kvalificerad majoritet av USA:s senat, vilket är långt ifrån klart om det kan säkras av Bidenregeringen.

Nu finns en överenskommelse. Nu ska den implementeras. Det finns väldigt mycket teknikaliteter i det där som inte är färdigt ännu. Det kommer vara ett stort arbete att ta den där överenskommelsen framåt, säger Andersson inför veckans G20-möte.

Hon tillägger att det förslag som nu ligger på bordet är betydligt bättre än en del andra förslag som varit uppe för diskussion under förhandlingarna inför OECD-uppgörelsen.

TT: Finns det svenska företag som kommer att påverkas?

Det är svårt att säga, för det handlar om hur stor omsättning man har och vilka vinstmarginaler man har. Men det skulle kunna vara några svenska. Och det är de riktigt stora.

"Både plus och minus"

Enligt Andersson är det inte givet att den flyttade beskattningsrätten till andra länder måste innebära något stort avbräck för svenska skatteintäkter.

Det kan både handla om att skatt som vi tar in i dag hamnar i andra länder. Men det kan också vara så att skatt som i dag går till andra länder hamnar i Sverige i stället. Så det finns både plus och minus på det där, säger hon.

Innan de exakta gränserna och teknikaliteterna har klarats ut är det svårt att räkna på hur exakt det kommer att påverka Sverige, tillägger hon.