Blandad kompott från storbanker i USA

Matt Rourke AP/TT: Den amerikanska storbanken Wells Fargo & Co klår förväntningarna och noterar en vändning uppåt för företagsutlåningen. Arkivbild

Efterfrågan på företagskrediter ökar efter en svag trend under större delen av 2021, enligt ett bokslut från den amerikanska storbanken Wells Fargo & Co.

Minskade pandemistimulanser anges som en förklaring till att företagen behöver låna mer.

Mer än väntat

Wells Fargo redovisar samtidigt en nettovinst på 5,8 miljarder dollar, vilket var mer än väntat. Det kan jämföras med 3,1 miljarder under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Per aktie lyfte vinsten till 1:38 dollar per aktie, mot väntade 1:11 dollar per aktie.

Resultatet stärktes av att banken tog tillbaka avsättningar på 875 miljoner dollar som gjorts för att täcka befarade kreditförluster i pandemin, som inte har realiserats.

Omsättningen i fjärde kvartalet i fjol lyfte 13 procent till 20,9 miljarder, mot väntade 18,8 miljarder.

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, väntas enligt banken öka med 8 procent i år.

USA:s största bank, JP Morgan Chase & Co, gjorde samtidigt marknaden besviken med sitt bokslut. Intäkterna från handeln med aktier och andra värdepapper var sämre än väntat, med ett fall på 16 procent.

Utlåningen sjönk

Av bokslutet framgår även att företags- och hushållsutlåningen sjönk med 1 procent jämfört med ett år tidigare.

"Vi är fortsatt positiva optimistiska om USA:s ekonomiska tillväxt då företagsklimatet är uppåt och konsumenterna drar nytta av sina jobb och lönetillväxt", skriver Jamie Dimon, JP Morgan Chases vd i en kommentar.

Vinsten för JP Morgan var högre än väntat i fjärde kvartalet, med en nettovinst på 10,4 miljarder dollar mot väntade 9 miljarder.

JP Morgans aktie sjönk i terminshandeln inför fredagens börsöppning på Wall Street, medan det var tummen upp bland investare för rapporten från Wells Fargo.