Blandad kompott från storbanker i USA

Matt Rourke AP/TT: Den amerikanska storbanken Wells Fargo & Co klår förväntningarna och noterar en vändning uppåt för företagsutlåningen. Arkivbild

Rapportrökaren levereras av Wells Fargo & Co. Efterfrågan på företagskrediter ökar efter en svag trend under större delen av 2021, konstaterar storbanken i sitt bokslut.

Minskade pandemistimulanser anges som en förklaring till att företagen behöver låna mer.

Mer än väntat

Wells Fargo redovisar samtidigt en nettovinst på 5,8 miljarder dollar, vilket var mer än väntat. Det kan jämföras med 3,1 miljarder under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Per aktie lyfte vinsten till 1:38 dollar, mot väntade 1:11 dollar per aktie.

Resultatet stärktes av att banken tog tillbaka avsättningar på 875 miljoner dollar som gjorts för att täcka befarade kreditförluster i pandemin, som inte har realiserats.

Omsättningen i fjärde kvartalet i fjol lyfte 13 procent till 20,9 miljarder, mot väntade 18,8 miljarder.

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, väntas enligt banken öka med 8 procent i år.

USA:s största bank, JP Morgan Chase & Co, gjorde samtidigt marknaden besviken med sitt bokslut. Intäkterna från handeln med aktier och andra värdepapper var sämre än väntat, med ett fall på 16 procent.

Utlåningen sjönk

Av bokslutet framgår även att företags- och hushållsutlåningen sjönk med 1 procent jämfört med ett år tidigare.

"Vi är fortsatt positiva optimistiska om USA:s ekonomiska tillväxt då företagsklimatet är uppåt och konsumenterna drar nytta av sina jobb och lönetillväxt", skriver Jamie Dimon, JP Morgan Chases vd i en kommentar.

Vinsten för JP Morgan var högre än väntat i fjärde kvartalet, med en nettovinst på 10,4 miljarder dollar mot väntade 9 miljarder.

Rapporten från Citigroup blev också en besvikelse, även om intäkterna generellt och vinsten per aktie hamnade högre än väntat.

Nettovinsten för fjärde kvartalet föll till 3,2 miljarder dollar, ned från 4,3 miljarder ett år tidigare. Per aktie gav det ett vinstfall till 1:46 dollar, ned från 1:92 dollar ett år tidigare – men klart över väntade 1:39 dollar per aktie.

Citigroups investmentverksamheten och kapitalförvaltningen gick bra – precis som för JP Morgan. Men intäkterna från ränte- och börsaffärer stannade på 2,5 miljarder respektive 785 miljoner dollar. Det kan jämföras med marknadsförväntningar på 2,8 respektive 867 miljoner dollar.

JP Morgans och Citigroups aktier föll i terminshandeln inför fredagens börsöppning på Wall Street, medan det var tummen upp bland investerare när det gäller Wells Fargo.