Weekend

För närvarande ökar antalet transporter av järnvägs-containrar från Kina till Europa snabbt. Många företag kräver detta, och även företager Scan Global Logistics, har skickat sitt första tåg från Kina till Europa. - Efterfrågan på godståg från Kina har verkligen exploderat efter koronakrisens...
Järnvägstrafiken i Finland genomgår nu stora förändringar. Det system som för närvarande används för att säkra tågdriften når slutet av sin livscykel i slutet av 2020-talet. I den nyligen färdigställda omfattande Digirata-utredningen har man undersökt alternativ till den föråldrade tågkontrollen. De...