Klimatpositivt datacenter i Falun utvidgas ytterligare

Bild: Schneider.

Världens grönaste datacenter invigdes i slutet av förra året i Falun. Centrets överskottsvärme kommer att användas i pelletsproduktion och för att värma byggnader och bostadshus. Datacentrets två första serverhallar driftsattes i oktober 2018 och nu pågår utbyggnaden av ytterligare fyra datahallar som planeras tas i drift i mitten på nästa år.

 

 Datacenter står för en växande del av världens elkonsumtion och koldioxidutsläpp - ett enda datacenter kan dra mer el än en medelstor stad. Mycket av restenergin används aldrig utan släpps ut i atmosfären i form av värme, vilket bidrar till den lokala och globala uppvärmningen. Det klimatpositiva datacentret i Falun är det första i sitt slag och byggs av bolaget EcoDataCenter AB och är en intregrerad del av Falun och Borlänges gemensamma energisystem.

Kopplas ihop med energisystemet
Datacentret har sedan projektstart jobbat mycket nära tillsammans med Falu Energi & Vatten (FEV), som är Falu kommuns energibolag, för att åstadkomma den klimatpositiva lösningen. Den kommande vintern är planen att driftsätta återvinningen i Faluns och Borlänges gemensamma energisystem och inledningsvis kommer överskottsvärmen från datacentrat att användas i FEV pelletsproduktion. I steget därefter ska överskottsvärmen från servrarna också kunna användas för uppvärmning av fastigheter via kommunens fjärrvärmenät. 

– Symbiosen mellan att använda hållbart producerad el, ett energieffektivt sätt att driva produktion och att föra in överskottsvärme i städernas energisystem, gör att vi kommer att minska systemets koldioxidnivåer så att datacentret över en årscykel får en positiv inverkan på miljön, säger Dan Andersson, vd EcoDC Falun AB.

Grönt och kostnadseffektivt
Elen till datacentret kommer dessutom enbart från förnybar energi: sol-, vind- och vattenkraft samt biobränsle.

– EcoDC är inte bara energieffektivare än andra datacenter, integreringen med det lokala energisystemet gör att det också är väldigt kostnadseffektivt och sänker kostnaderna både för oss och kunderna, fortsätter Dan Andersson.

Högsta säkerhet och prestanda
Utöver hållbarhet är hög driftsäkerhet och hög säkerhet avgörande för företag och organisationer vid val av datacenter. Datacentret är designat för att uppfylla den högsta möjliga driftsäkerhetsklassificeringen, samtidigt som det finns en hög flexibilitet i designen för att passa ett brett spektrum av kunder. När det gäller säkerhet är anläggningen designad för kunder med mycket höga krav på säkerhet, t.ex. de krav som den nya Säkerhetsskyddslagstiftningen genererar, och även här med en hög flexibilitet i möjlighet till kundanpassningar.

Fakta EcoDataCenter AB

 • Koncernledning i Stockholm
 • Säljkontor i Stockholm och Malmö och datacenter i Falun och Piteå
 • Huvudägare Areim Investment
 • Visionen är att skapa ”det svenskägda alternativet till högkvalitativa och hållbara datacentertjänster”

Falun

 • Siteområde på 80 000 kvadratmeter med detaljplan för att bygga fyra datacentersbyggnader som var och en motsvarar ca en fotbollsplan (105 x 65 m)
 • Just nu kapacitet för 2 MW IT-last. Nästa sommar ca 10 MW
 • Fullt utbyggd kapacitet för 65 MW IT-last
 • Garanterad upptid på 99,999 procent
 • Energikällor: Sol, vind, vatten och sekundära biobränslen

Piteå

 • Siteområde på 20 000 kvadratmeter
 • Tillgång till ”ovanjord”-bunker med högsta säkerhetsklass
 • Just nu kapacitet för 2,5 MW IT-last
 • Fullt utbyggd kapacitet för 6 MW IT-last
 • Garanterad upptid på 99,999 procent
 • Energikällor: Vind och vatten