Byggstart för Västerås Stifts nya kanslibyggnad

I början på maj tas spadtaget till det nya stiftskansliet i Västerås. Tillbyggnaden för stiftskansliet ska ge plats för konferenslokal och kontor åt biskopen. Målet är att uppnå Miljöbyggand Silver.

– Nu kommer vi att kunna samla hela personalstyrkan under ett tak och skapa en modern, effektiv och tillgänglig arbetsplats, säger Britas Lennart Eriksson, stiftsdirektor vid Västerås Stift, och berättar att stiftet tidigare tvingats hyra lokaler för bland andra biskopen och hans personal.

Kvarteret Hagbard 3 rymmer bland annat biskopens sekretariat, konferenslokaler och en tillgänglighetsanpassad entré. Den nya byggnaden placeras så att ett välkomnande entrétorg skapas mot gatan där även huvudentrén placeras. För att stärka kopplingen mellan torget och entréhallen inne i byggnaden har man valt att ge de båda platserna samma markbeläggning.

Sweco är ansvariga för projektet. 

– Eftersom byggnaden ligger i en kulturhistorisk känslig miljö har vi gjort flera utredningar och analyser över platsen. Tillsammans har vi skapat en modern byggnad som tar hänsyn till sin närmiljö och landskapet runt omkring. Det är väldigt roligt att få jobba tillsammans med en kund som ser vikten av att gestalta en byggnad som ska hålla över tid, säger Camilla Goliath, uppdragsansvarig på Sweco samt ansvarig landskapsarkitekt.

Miljökraven har varit höga och målet är att byggnaden ska bli miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Kvarteret Hagbard beräknas stå klart våren 2018.