Svenska fastigheter lockar i coronatider

Erik Simander/TT: I år förväntas den totala transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden landa på närmare 170 miljarder kronor – som gör 2020 till det historiskt tredje starkaste året i fastighetsaffärer i Sverige, enligt en ny rapport från fastighetskonsulten Newsec.

I år förväntas värdet av fastighetsaffärerna i Sverige landa på närmare 170 miljarder kronor, varav hälften inom bostäder, offentliga byggnader och logistikfastigheter. Det gör 2020 till det historiskt tredje starkaste året i fastighetsaffärer i Sverige, enligt en ny rapport från fastighetskonsulten Newsec.

Enligt rapporten har pandemin skyndat på och förstärkt flera trender på marknaden.

Det är som om marknaden har hoppat framåt i tiden: under året har flera pågående trender utvecklats i en takt som egentligen skulle tagit betydligt längre tid, säger Max Barclay, Nordenchef på fastighetskonsulten.

"Förutsägbar marknad"

Det ökande intresset för svenska fastigheter har flera förklaringar.

Kombinationen av att allokera mer pengar i fastigheter – för att det finns få alternativ – och att hela Norden upplevs ha klarat sig finansiellt bättre i krisen än många andra länder gör att det utländska intresset aldrig varit större, säger Max Barclay.

Under det första halvåret i år har utländska investerare stått för 35 procent av affärerna på den svenska fastighetsmarknaden, den högsta andelen sedan före finanskrisen 2008.

Allokeringen till Norden har ökat i förhållande till omvärlden. Norden, och där med även Sverige, ses som en förutsägbar och säker marknad att investera i. Jämfört med bland annat södra Europa har vi inte lika stora ekonomiska problem eller politisk oro.

"Långa och stabila intäkter"

Även Simon Wallace, analyschef på Deutsche Banks kapitalförvaltning, DWS, konstaterar att det är "tveklöst" att den svenska marknaden har fångat intresset bland utländska investerare.

Svensk fastighetsmarknad erbjuder långa och stabila intäkter på en kärnmarknad i Europa. Detta är definitivt attraktivt för internationella investerare, speciellt i tider som dessa, säger Simon Wallace.

DWS menar att den svenska och nordiska marknaden och har ett bra utgångsläge inför de närmaste åren – och “ser ut som vinnare” jämfört med andra europeiska länder.

Ytterligare en trend som har skyndats på är att investerarna, svenska och utländska, i större utsträckning ser bortom Stockholm, Göteborg och Malmö.

Utanför storstäderna

Marknaden utanför storstäderna har så här långt i år stått för 46 procent av transaktionsvolymen jämfört med 37 procent året innan. En del av förklaringen är segmentet samhällsfastigheter som seglat upp i popularitet. Exempel är skolor, äldreboenden och andra samhällsviktiga byggnader, vilka finns över hela landet.

Så kallade regionstäder, som Västerås, Örebro och Linköping, har också blivit allt mer populära snabbare än väntat delvis på grund av coronapandemin. Många har jobbat hemifrån och om det fortsätter gynnas regionstäderna när fler kan pendla till kontoret färre dagar i veckan och istället kan tänka sig att bo längre från de större städerna.

Flexibilitet är ytterligare en trend som har förstärkts av coronapandemin. Det gynnar regionstädernas attraktivitet eftersom de blir ett bra alternativ till storstäderna med lägre priser och hög livskvalitet, säger Max Barclay.