Kraftig ökning av hot mot handlare

Peter Lydén/TT: Svensk handel vill se hårdare tag mot snatteri som beskrivs som ett instegsbrott. Arkivbild.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel frågar återkommande sina medlemmar, handlarna, om hur de ser på tryggheten.

Och riktningen är tydlig, och har så varit i flera år. Handlare flyr vissa områden och låter bli att etablera sig där det upplevs som allt mer otryggt när de kriminella gängen breder ut sig, enligt Per Geijer.

Det här är väldigt allvarligt. Det smyger sig på, det nöter ner anställda och företagare, säger han.

"Gemensamt misslyckande"

Det finns en känsla av staten inte mäktar med. Politikerna, oavsett färg på regering, har inte tagit det här på allvar, enligt Geijer.

Det är ett gemensamt misslyckande.

Den senaste Trygghetsbarometern från andra kvartalet i år visar det mest nedslående resultatet sedan mätningarna började 2018. Coronapandemin har kommit som ett extra slag ovanpå allt annat, enligt Per Geijer.

Resultatet visar att lite fler än varannan handlare har varit utsatt för brott den senaste tiden. 17 procent svarar att de blivit utsatta för hot eller våld i samband med stöld eller snatteri. Föregående kvartal var den siffran åtta procent.

Det har vi sett en väldigt kraftig ökning av senaste kvartalet, säger Geijer.

Åtgärder

Många handlare tar tag i det som de själva kan göra. De ändrar i sortimentet eller ändrar tillgängligheten på de mer stöldbegärliga varorna. Man går samman med lokala aktörer och det investeras betydligt mer i säkerhetsutrustning som övervakning och väktare.

Svensk Handel har en önskelista till politikerna: Vardagsbrott som snatteri måste tas på större allvar. Snabbare påföljder för stölder i butik. Fler synliga poliser på gator och torg. Möjlighet att införa tillträdesförbud i butiken.