The Rotterdam District, Värtahamnen

Sociala miljöer har prioriterats i projektet. Bild: Urban Design

Kungsleden utvecklar ”bunker” till publikvänlig kontorsfastighet

Text: John Hardwick

Stockholms mest spännande stadsutvecklingsprojekt är utan tvekan Värtahamnen och Södra Värtan. Inom ramen för expansiva Norra Djurgårdsstaden håller här nu en helt ny stadsdel på att lämna ritbordet. Här skapas en ny entré sjövägen in till Stockholm. Om en sådär 10 år kommer 5 000 bo och lika många arbeta här. Nu omvandlas den första delen i projektet, Södra Värtan, från slitet hamnområde till en sammanhängande stadsmiljö. Fastighetsbolaget Kungsleden är först ut på plan i denna omfattande utveckling med en satsning på att bygga om och utveckla en sliten 90-tals fastighet som ursprungligen byggdes för SVT Drama, Kvarteret Rotterdam 1.

I Södra Värtan planeras alltså för 2 000 lägenheter, 20 förskoleavdelningar, 115 000 kvadratmeter lokaler, 600 meter ny kajpromenad och 10 000 kvadratmeter nya parker och torg. Här kommer bostäder, kontor, handel, förskolor och parker att samsas med hamnverksamheten. Eventuellt kommer en F-6 skola med tillhörande gymnastikskola uppföras i området. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger.

Södra Värtan byggs ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Mot hamnpirarna byggs högre hus för att fungera som skärmar mot den bullriga hamnverksamheten. I öppna bottenvåningar inryms lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö.

Byggstart för nya kontorsbyggnader och kommersiella lokaler startar 2021 i norra delen av Södra Värtan. För det resterande området av Södra Värtan förväntas tidigast byggstart år 2023 för bostäder, affärslokaler, förskola, parker, torg och eventuellt skola med tillhörande gymnastiksal.

 

bild
Till höger om entrén till Hangövägen 20 får The Rotterdam District ett hål-i-väggen för snabb mat med inspiration från världens alla hörn. Dessutom blir det en större restaurang med direkt kontakt mot gatan till höger om entrén till Hangövägen 18. Med sin strategiska placering vid det nordvästra hörnet, skapas ett naturligt skyltfönster för hela huset. Bild: Walk the Room

 

The Rotterdam District

Först på plats i det ambitiösa stadsdelsbygget Södra Värtan är Kungsleden i ett fastighetsutvecklings- och ombyggnadsprojekt som sticker ut. Det är det tidigare SVT Drama-huset på Hangövägen 18-20 som nu genomgår ett grundligt ansiktslyft både exteriört och interiört under nya namnet The Rotterdam District och omformas och lyfts arkitektoniskt för att passa den nya stadsdelens image av modernt hållbarhetstänk och social öppenhet.

Fastigheten Rotterdam 1 uppfördes 1997 - 1998 i södra delen av nuvarande Värtahamnen och är en storskalig byggnad i sex plan med främst kontor- och verksamhetslokaler. Huset med sin delvis blåmålade fasad byggdes som traditionellt modernistiskt med tydliga fönsterband och bröstningar. Denna rationella bas bryts av med inslag av glasbetong, metallpaneler och färginslag som bidrar till ett postmodernt uttryck som var tidstypiskt då byggnaden uppfördes.

När nu Kungsleden har tagit sig an denna ”bunker” utvecklas främst entréerna mot Hangövägen genom större och mer välkomnande fasadpartier. En ny, rak trappa leder upp direkt till plan 1 och hissen ändras för att öka tillgängligheten. Det nya kommersiella utbudet ramar in entréerna och belysning och skyltning skapar tillsammans med en större restaurang i hörnan en tydlig, inbjudande helhet. De nya entréerna ger huset en modern karaktär. Samtidigt skapas spännande kontraster med inspirationen från hamnverksamhet och industri. Ytskikt av betong, terrazzo, trä och metall förstärker det robusta intrycket. Storskalig grafik ger tydlig vägledning i kvarteret och associerar till fraktcontainers och transport.

 

bild
Skapandet av The Rotterdam District och den nya fasadens gestaltning på Rotterdam 1 möjliggörs ett nytt, kommersiellt utbud som skänker nytt liv och rörelse till kvarteret något som Kungsleden lägger stor vikt vid.  Bild: Urban Design

 

Här krävdes nya tag

-När vi började arbeta med Rotterdam 1 fastigheten på Hangövägen 18-20 i Värtahamnen i Stockholm lade vi upp en strategi och startade dialogen tillsammans med vår kund, fastighetsägaren, Kungsleden, säger den ansvariga arkitekten, Michael Dudley, på arkitektfirman Urban Design. Vi diskuterade tillsammans och bedrev workshops ihop för att se vilken riktning vi skulle gå mot, vi formade en gemensam bild, vi slog fast vilka prioriteringar som var viktiga, för att sedan skrida till verket.

-Vi var tvungna att beakta det som bjöds i huset, förklarar Michael Dudley. Det handlade om ett hus som var ritat enligt vissa premisser. Det hade ju byggts för SVT Drama 1998. Här fanns studiolokaler, verkstäder, få hissar, svårtillgängliga entréer och en upphöjd bottenvåning som gjorde huset otillgängligt, lite som en borg. Då byggnaden uppfördes fanns inte de tillgänglighetskrav vi har idag. Huset stod där och upptog ett helt kvarter, stängt mot sin omgivning. Dessa specifika och oflexibla lokaler var svåra att hyra ut och detta var den viktigaste utmaningen att ta sig an. Här krävdes nya tag helt enkelt. Det handlade om vilka funktioner vi ville skapa inom ombyggnaden. Vi ville öppna upp huset, målet var att skapa en publikvänlig byggnad.

-Vi försökte också sätta huset i sin kontext, säger Michael Dudley. Det rör sig om en stadsdel i förändring. Här sker en stor stadsutveckling med nya bostäder, kontor, restauranger, caféer, affärer med mera. Här skapas under de närmaste 10 åren en ny innerstadsdel.

-Det innebär att The Rotterdam District är ett av de få husen som kommer att stå  färdigt i området samtidigt som omfattande byggnationer skall pågå under flera år framåt i tiden. Huset måste fungera parallellt med allt det som kommer ske runt omkring.

 

bild
Kungsleden sätter hållbarhetsfrågorna i fokus och dessa tar plats i alla delar av företagets verksamhet. Några exempel på hur man arbetar med miljöaspekten av hållbarhet är: minskad energianvändning, hållbar uppförandekod för underleverantörer, gröna hyresavtal, fler miljöcertifierade fastigheter, miljövänliga transporter, test av klimatsmarta tekniklösningar till exempel solskyddsbeklädda solavskärmare, koldioxidneutraliserande tak, Ecopilot styrsystem för värme, ventilation och kyla.  Bild: Walk the Room

 

”Early adopters”

Arkitekt Michael Dudley beskriver idén bakom Rotterdam 1 och det vidgade koncept som Kungsleden lanserat under namnet The Rotterdam District som att man vill skapa en känsla hos dem som flyttar in i fastigheten av att de är lite som pionjärer, att de går i bräschen för en modern urban utveckling. Man har velat locka till sig föregångare, trendsättare som först på plats visar att de tror på den utveckling som kommer skapas här. Kungsleden använder också begreppet ”early adopters” i sin marknadsföring.

-När vi så tog oss an fastigheten upptäckte vi att vi kunde sänka delar av bjälklaget så att entrévåningen kom i nivå med gatan, beskriver Michael Dudley. Då öppnades möjligheten till en inbjudande restaurang och en mindre butik i gatuplanet, något som lyfter hela fastigheten. Vi skapar också fler entréer och gör om hissarna så de landar på gatunivån.

-Det skärmtak som fanns ovanför första våningen har vi förlängt för att mjuka upp fasaden. Det sluter an till den nya restaurangen på hörnet av fastigheten.

”Rough and ready”

-Vi har satsat på en ny kostym för huset, en ny klädsel genom en ny fasadlösning, säger Michael Dudley. Den gamla fasaden var i mycket dåligt skick. Den var bedagad med fuktskador och mögel. Nu får vi ett tätt hus med utbyggd isolering för bra energiekonomi.

-Fasaden kläs med cortenstål, berättar Michael Dudley. Med tiden bildar den ett oxidskikt när den utsätts för väder och vind och får ett rostigt utseende. På det sättet knyter vi an till den lite ruffiga hamnmiljö som rått historiskt i Värtan. 

-Genom de stora fönstren som vi behåller och den stora takhöjden på 3.20 meter får vi en luftig atmosfär i fastighetens gemensamma utrymmen. Vi öppnar också upp ytorna mot bjälklag och ventilation i taken för att få fram den rätta industriella känslan. Konceptet ”rough and ready”, attraktivt robust med lite enklare och råare material, har visat sig vara attraktivt för många företag.

Innovativt showroom

-Kungsleden har valt att förlägga sitt huvudkontor i den egna fastigheten The Rotterdam District i nya Värtahamnen, säger Sophie Löfving, projektchef på Kungsleden. Vi är föregångare inom kontor och kommer skapa ett nytt innovativt showroom här som kan inspirera kunder, investerare, medarbetare och besökare. Att öppna upp hela fastigheten och socialisera den är viktigt för oss, bland annat så förser vi innergården med sedumtak för att få en känsla av grönska samt att vi renoverar terrasserna.

-Värtahamnen är ett spännande område med ett flertal detaljplaner som skapar en helt ny stadsdel under de närmaste åren, säger Sophie Löfving. Vi äger ytterligare tre fastigheter i området och i en av dessa, Stettin 6, pågår en liknande uppgradering. Fastigheten ligger precis vid Gärdet och en ny restaurang öppnade i mitten av maj.

 

mindre
Sophie Ring, uthyrare på Kungsleden och Michael Dudley, ansvarig arkitekt, Arkitektfirman Urban Design, här framför The Rotterdam District i Värtahamnen i Stockholm.
Foto: John Hardwick

 

Utveckla Värtahamnen

-Genom flytten ser vi till att tillsammans med våra hyresgäster utveckla Värtahamnen till ett kreativt nav, en smältdegel och ett attraktivt affärsdistrikt”, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden AB, om företagets ambitioner i prospektet över The Rotterdam District. Genom att vi gör detta tillsammans med flera starka aktörer innebär det att det finns en långsiktighet och garanti för att lyckas.

Det nya huvudkontoret blir 1 400 kvm med plats för spontana möten i flera olika lounger och pocket parks. Det blir också särskilda utrymmen för koncentrationskrävande arbete, ett ljusterapirum och en yogasal. Kontoret har utsikt över vattnet och en terrass i söderläge.