Så ökar inkomstpensionen nästa år

Fredrik Sandberg/TT: I januari nästa år ökar inkomst- och tilläggspensionen med 0,5 procent, enligt Pensionsmyndigheten.

Prognosen på 0,5 procents ökning är något lägre än bedömningen som lämnades i juli. Då räknade myndigheten med en ökning på 0,8 procent.

"Coronakrisen har hittills inte påverkat pensionssystemet mer än vad en kraftig konjunkturförsvagning skulle ha gjort. Inkomstpensionerna, i likhet med de förvärvsaktivas inkomster, har en svag eller negativ utveckling men den finansiella styrkan i systemet är fortfarande stor.", säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Inkomstpensionen utgör en stor del av pensionen för de flesta, men utöver den tillkommer även premiepension och tjänstepension för dem som har det. Därför får många vänta till årsskiftet, då premiepensionens utveckling är känd, för att få helhetsbilden av sin pension.

Svårigheten i att bedöma pandemins ekonomiska effekter har gjort att Pensionsmyndighetens prognoser varierat ovanligt mycket i år, skriver myndigheten.

I förra prognosen beräknades minskningen i inkomstpensionen till minus 2,7 procent 2022. Nu har prognosen reviderats till en minskning på 0,5 procent.