Glädjeskutt på börsen för Autoliv

Marcio Jose Sanchez/AP/TT: Bilsäkerhetsföretaget Autoliv, som bland annat tillverkar krockkuddar, märkte en återhämtning i efterfrågan under tredje kvartalet. Arkivbild.

Autolivs vinst före skatt landade på 148,5 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,3 miljarder kronor, för tredje kvartalet, en ökning från 134 miljoner dollar i fjol.

Nettoomsättningen ökade ökade marginellt, till 2 037 miljoner dollar, från 2 023 miljoner dollar ett år tidigare.

"Andra kvartalets historiskt kraftiga efterfrågefall följdes av en snabbare än väntad återhämtning i det tredje kvartalet, med de utmaningar som följde i att hantera leverantörskedjan på ett säkert och effektivt sätt. Kvartalet startade svagt och volatilt men blev gradvis allt starkare och stabilare", säger bolagets vd Mikael Bratt, i en rapportkommentar.

Den justerade rörelsemarginalen ökade till 10,1 procent, från 9,0 procent under tredje kvartalet 2019.

Vd skriver vidare att utvecklingen under kvartalet delvis är ett resultat av effektiviseringsåtgärder och krishantering under andra kvartalet, som även om de handlar om kortsiktiga åtgärder, hjälper verksamheten.

Orderaktiviteten i kvartalet beskrivs som "väntat låg". Under fjärde kvartalet väntar man sig dock en hög aktivitet.