Konkurrensverket tar sig an e-handeln

Claus Gertsen /TT: Hur är det med konkurrensen inom e-handeln? Den saken ska Konkurrensverket ta reda på. Arkivbild.

E-handeln expanderar konstant och under hösten gjorde näthandelsjätten Amazon sitt intåg i Sverige.

Nu har Konkurrensverket fått regeringens uppdrag att följa utvecklingen på området och, om det anses nödvändigt, föreslå lämpliga åtgärder.

"Teknikutveckling och en global pandemi har ytterligare drivit på strukturomvandlingen genom att efterfrågan på digitala handelslösningar ökat. I denna kontext blir det än viktigare att följa upp och vid behov även vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkerställa effektiv konkurrens och väl fungerande marknader", säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Senast den 30 september nästa år ska myndigheten redovisa vad den kommit fram till.