Ingen skuldkris trots pandemin

Jessica Gow/TT: Skuldsättningen bland privatpersoner har inte ökat i den omfattning man befarade under coronapandemin. Arkivbild.

Kronofogden publicerar nu årsstatistik för 2020 gällande skuldsättningen hos privatpersoner.

Trots ett omvälvande ekonomiskt år var det bara cirka 5 000 fler privatpersoner i myndighetens register vid årsskiftet, jämfört med för ett år sedan – totalt 402 205 personer.

Låg siffra

Bortsett från 2019 är det den lägsta siffran på 29 år och Kronofogdens analytiker Johan Krantz medger att det kan tyckas oväntat:

När vi gick in i det här var känslan att pandemins ekonomiska konsekvenser kommer att drabba många personer, vilket det nu ännu inte har gjort, säger han.

Bland troliga förklaringar märks alla de ekonomiska stödpaket som har lanserats från statliga håll, bedömer Johan Krantz, liksom att ränteläget är fortsatt lågt, vilket i sin tur har gjort att bostadskostnaderna har hållits nere.

En stor majoritet har inte fått det sämre ekonomiskt tack vare dessa stöd, som exempelvis att man har haft möjlighet till korttidsarbete. Många har också konsumerat mindre, man tänker sig för innan man gör vissa investeringar och därmed nästan ökat sitt sparande.

Större sparbuffert

En stark börsuppgång gör också att många bedöms ha en större sparbuffert.

Pandemin tros i stället ha drabbat främst de personer med små ekonomiska marginaler som redan hade skulder hos Kronofogden.

Ett bevis för det är att det sammanlagda skuldbeloppet har fortsatt att öka och nu är uppe på 87 miljarder kronor. Medianskulden var strax över 59 000 kronor, och Kronofogden varnar därför för lösningar som att ta lån och sedan fastna i en allt värre skuldsituation.

Faran är att det finns en fördröjningseffekt kring coronapandemin, säger Johan Krantz om att antalet skuldsatta kommer att öka framöver.