SEB siktar på högre utdelningar

Janerik Henriksson/TT: Storbanken SEB vill med hjälp av återköp av aktier i framtiden bli mer flexibel när det gäller utdelningar. Arkivbild

SEB:s styrelse föreslår en utdelning för åren 2019 och 2020 på 4:10 kronor per aktie. Sammanlagt blir det 8,9 miljarder kronor, enligt SEB:s bokslut.

Ny utdelningspolicy

Samtidigt lanserar styrelsen en ny utdelningspolicy.

"Enligt de nya målen ska banken upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation som är 100–300 punkter högre än myndighetskraven och årligen ge en utdelning på runt 50 procent av vinst per aktie, samt att främst genom aktieåterköp dela ut eventuellt kapitalöverskott över buffertmålet", skriver SEB i ett pressmeddelande.

Tidigare låg utdelningsmålet formellt på minst 40 procent av vinsten.

Med 25 procent av utdelat för de två gångna åren och ett nytt mål på 50 procent skulle man kunna tro att SEB kan komma med en extrautdelning på 8,9 miljarder till i höst. Men så ser inte planerna ut, enligt vd Johan Torgeby, även om Finansinspektionen (FI) då skulle ha lättat på sina rekommendationer.

Nej, det kan man inte räkna med. Tyvärr kan jag tillägga. Det är högst oklart vad som händer bortom september, säger han.

Vårt nya 50-procentiga mål ska ses bortom den här exceptionella tiden, med pandemin, som ställer till det lite för oss när det gäller kapitalstruktur, tillägger han.

Siktet kvar på 70–75 procent

I fjol blev det till följd av FI-rekommendationer i coronakrisen ingen utdelning alls. Men historiskt har SEB i praktiken delat ut 70–75 procent av vinsten – alltså en bra bit över det formella målet.

Den nya målformuleringen ska därför egentligen inte tolkas som någon höjning av utdelningsmålet jämfört med tidigare, enligt Torgeby. Snarare handlar det om att banken vill ha ökad flexibilitet i framtiden.

Återköpen, en annan form av utdelning till ägarna, kommer göras ovanpå den reguljära utdelningen. Men i praktiken kommer siktet på totalt omkring 70–75 procent av vinsten ligga kvar, enligt Torgeby.

Man ska inte tolka det som att det finns en ambition att ligga högre. Sedan kommer det alltid finnas omständigheter där man ligger både lägre och högre, säger han.