Allradomen: Advokat bekräftar överklagan

Fredrik Sandberg/TT: Alexanders Ernstbergers advokat Slobodan Jovicic säger att han planerar att överklaga hovrättsdomen i Allra-målet. Arkivbild

Vi kommer att överklaga, absolut, säger Slobodan Jovicic.

Tingsrätten friade männen på samtliga åtalspunkter. Under torsdagen dömdes de fyra männen med kopplingar till pensionsbolaget Allra till fängelse för bland annat grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman.

Det var väldigt tufft för Alexander och det var oväntat sett till hur tingsrätten hade utformat sin dom och sett till hur förhandlingen genomfördes kände inte vi att det fanns något skäl att hovrätten skulle göra sin bedömning på helt andra förutsättningar.

Åklagaren Thomas Hertz har riktat kritik mot tingsrätten för deras bedömning som ledde till en friande som. Han menar att det också kan ha försvårat möjligheten att föra tillbaka pengarna till pensionsspararna.

Alexander Ernstbergers advokat Slobodan Jovicic säger att "hovrättsdomen är grundare än tingsrättens" och inte tog ordentlig hänsyn till frågan om förtroendeställning. Han säger att frågan om grov trolöshet mot huvudman bygger på att man hade en förtroendeposition och att hovrätten inte gjorde en ordentlig genomgång av detta.

TT: Hur bedömer du chanserna för att få resning i högsta domstolen?

Vi är ödmjuka inför det, men om man backar bandet och tittar på frågan om hur två domstolar kommer till olika slutsatser så bottnar det i det här fallet i att det inte finns någon vägledande praxis på förtroendeställningsområdet. Och det i sig gör att det finns en förhoppning att Högsta domstolen vill göra en genomlysning.

Slobodan Jovicic bekräftar också att Alexander Ernstberger har för avsikt att inställa sig.