Inflationsförväntningarna stiger

Henrik Montgomery/TT: På uppdrag av Riksbanken, med chefen Stefan Ingves, mäts inflationsförväntningarna varje månad. I oktober stiger förväntningarna betydligt jämfört med månaden före. Arkivbild.

Inflationsförväntningarna stiger betydligt, visar en enkät från Kantar Prospera, gjord på uppdrag av Riksbanken.

På ett års sikt ligger förväntningarna på KPI-inflationen på 2,0 procent, vilket kan jämföras med 1,7 procent i september-mätningen.

På två års sikt stiger inflationsförväntningarna till 1,9 procent i oktober från 1,7 procent månaden före. Och på fem års sikt ligger förväntningarna på KPI-inflationen nu på 2,0 procent, jämfört med 1,9 procent månaden före.

Förväntningarna när det gäller KPIF-inflationen – som är den Riksbanken siktar på med sitt inflationsmål på 2 procent – stiger på både ett och två års sikt till 1,9 procent i oktober från 1,7 procent i motsvarande mätning i september. På fem års sikt stiger förväntningarna till 2,0 procent (1,9 procent).

I mätningen har företrädare för arbetsmarknadens parter, inköpschefer och marknadsaktörer tillfrågats under perioden 6 oktober-12 oktober.