Bryssel vill ha nya muskler mot elak omvärld

Olivier Matthys/AP/TT: EU:s handelskommissionär Valdis Dombrovskis laddar för ett nytt sanktionssystem för att möta påtryckningar från omvärlden. Arkivfoto.

Med vad som kallas ett "antipåtryckningsinstrument" hoppas EU:s handelskommissionär Valdis Dombrovskis kunna kontraslå när länder utanför EU försöker spela tufft.

Det här är nödvändigt eftersom vi agerar i en konfliktfylld geopolitisk miljö där det är ett faktum att handeln används som ett vapen. De senaste åren har EU och dess medlemsländer utsatts för ekonomiska hot, säger Dombrovskis på en presskonferens i Bryssel.

Steg för steg

Tanken är att snabbt kunna reagera mot påtryckningar genom att hota med ekonomiska sanktioner och andra svarsåtgärder.

Det här verktyget är först och främst ett avskräckningsinstrument, betonar dock Dombrovskis.

Därför ska allt ske stegvis där EU-kommissionen noga utreder, kontaktar, förhandlar och rådslår innan några skarpa motåtgärder sätts in.

Tanken är ändå att det nya systemet ska vara lättare och snabbare att använda, då eventuella sanktioner inte behöver tas med enhällighet och klartecken från varje enskilt EU-land. I stället ska "antipåtryckningsinstrumentet" kunna användas direkt, så länge som inte en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger nej.

Svensk tvekan

Det sistnämnda är dock känsligt för många länder, som gärna undviker att lämna alltför stor makt till Bryssel.

"Det är nödvändigt att medlemsländerna är fullt ut engagerade i beslutsfattandet", heter det exempelvis i en skriftligt förhandskommentar som skickats in gemensamt av Sverige och Tjeckien.

EU-parlamentet tycks mer positivt inställt till det nya systemet.

"Vi behöver en fullständigt verktygslåda med allt från investeringsrestriktioner till sanktioner mot immateriella rättigheter. Vi kan inte låta andra diktera villkoren för oss", säger tyske socialdemokraten Bernd Lange, ordförande i parlamentets handelsutskott, i ett uttalande.

Onsdagens förslag ska nu i sedvanlig ordning behandlas av både medlemsstaterna i ministerrådet och EU-parlamentet innan det kan godkännas.