Hushållens energiförsörjning en utmaning för Europa

Restvärme omvandlas till elektricitet för hushållets behov. Foto: Zemission

Europa har 200 millioner hushåll som värms fossilt. Elsystemet räcker inte till för att hantera övergången till förnybar energi då en stor del av hushållen i dag använder naturgas. Zemissions lösning för gasanslutna hushåll bidrar till en problemfri övergång där hushållen även får en betydligt billigare elräkning.

Den nya produkten kan hantera alla gaser, vätgas, biogas och naturgas. Den är alltså framtidssäker. Funktionen är smart och styrs av mjukvara som i realtid analyserar vilken gas som används, till och med blandningar känns igen så att funktionen optimeras automatiskt. Med Zemission blir energiomvandlingen från gas till värme och varmvatten naturligt fri från kväveoxider och andra miljöfarliga avgaser

Det smarta systemet kommer med ytterligare en välkommen funktion. Restvärme omvandlas till elektricitet för hushållets behov. Denna egenproducerade elektricitet sänker elräkningen med över 50%, men viktigare för EU är att elnäten belastas mindre

EU har uppmärksammat Zemission som får ett stort anslag för att vidareutveckla den tekniska lösningen. Tillsammans med sin holländska partner, Microgen, skapar man smart villavärme med unika fördelar. Zemission och Microgen satsar över 15 miljoner kronor på industrialisering av produkten där EU finansierar över hälften. Marknaden är främst gasanslutna hushåll i nordvästeuropa.