Logistea förvärvar 40 000 kvadratmeter logistik i Ödeshög

Logista vill uppföra nya logistikfastigheter om cirka 50 000 kvadratmeter, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea. Foto: Logistea

Logistea har förvärvat en markfastighet i Ödeshög om 40 000 kvadratmeter med option om ytterligare 40 000 kvadratmeter. Fastigheten är en detaljplanelagd markfastighet i Ödeshög, Östergötland, med avsikt att utveckla cirka 50 000 kvadratmeter lager och logistikbyggnader. Fastigheten är strategiskt belägen med ett starkt kommunikationsläge och bra skyltläge vid E4:an, mellan Jönköping och Linköping. I affären ingår en ensidig option för Logistea att förvärva ytterligare 40 000 kvadratmeter mark i anslutning till den förvärvade marken.

– Logistea fortsätter sin tillväxtresa mot målet att nå 15 miljarder i fastighetsvärde vid utgången av 2024. I och med förvärvet bedömer vi kunna uppföra nya lager- och logistikfastigheter om cirka 50 000 kvadratmeter, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två år vuxit från 189 miljoner kronor i fastighetsvärde till cirka 3 000 miljoner kronor. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 48 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 370 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 365 000 kvadratmeter.