SLP förvärvar logistikfastighet i Helsingborg

SLP har förvärvar 56 000 kvadratmeter logistik i Långeberga. Foto: SLP

SLP har förvärvat och tillträtt en fullt uthyrd logistikfastighet i Helsingborg. Fastigheten består av totalt 56 000 kvadratmeter och är belägen i logistikområdet Långeberga i direkt närhet till transport­lederna E4 och E6. Nuvarande uthyrningsbara yta uppgår till 15 700 kvadratmeter, varav merparten är kylda ytor. I fastigheten finns flera hyresgäster med en genomsnittlig kontraktstid om 7,5 år. Årshyran 2023, som är fullt indexreglerad, uppgår till ca 13 miljoner kronor.  

– SLP fortsätter att växa i Helsingborg – årets logistikstad enligt branschen. Vi får en fastighet med stabila hyresgäster i olika branscher och möjlighet att expandera i ett mycket attraktivt logistikområde. I det korta perspektivet ska vi investera i energibesparande åtgärder för att sänka vår miljöbelastning och öka egen­produktionen av förnybar energi. På fastigheten finns även utrymme för till- och nybyggnad vilket skapar möjlighet för oss att utveckla fastigheten tillsammans med befintliga och framtida hyresgäster, säger Peter Strand, vd på SLP.

Fastigheten, byggd 1988 och senast tillbyggd 2018, förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 133 miljoner kronor från säljaren Mäster Grön ekonomisk förening. Transaktionen finansieras med säkerställd bankfinansiering och egna medel.