Nordisk Bergteknik går in på den finska marknaden

Nordisk Bergteknik är verksamt inom berghantering och grundläggning. Foto: Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik, verksamt inom berghantering och grundläggning, har ingått en avsiktsförklaring om att överta samtliga aktier i det finska bolaget Power Mining, inklusive det svenska dotterbolaget Power Mining Sverige för preliminärt 12,2 miljoner euro med en möjlig extra tilläggsköpeskilling på maximalt 4 miljoner euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

Power Mining, som är verksamma i både Sverige och Finland, är en leverantör inom underjords- och tunnelarbeten. Bolaget omsätter cirka 160 miljoner kronor med en ebit-marginal på cirka 20 procent.

Finansiering ska ske eget kapital, befintligt kreditutrymme och säljarrevers. Delar av köpeskillingen kommer återinvesteras genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik. Ambitionen är att förvärvet ska slutföras under det första kvartalet 2023.