Nu kommer heta siffran - inflationen kan backa

Stina Stjernkvist/SvD/TT: Inflationen i juni var 8,5 procent. Arkivbild.

Inflationen har hittills kommit in högre än vad både ekonomerna och riksbanken väntat sig under sommaren. I juni uppmättes en årstakt på rekordhöga 8,5 procent.

De flesta bedömare uppskattar att inflationen kommer att fortsatta ligga på höga nivåer året ut, och även en bra bit in i 2023 – framför allt uppdriven av de höga elpriserna.

I USA, där inflationen varit hög under en längre period än i Europa, kom inflationen för juli in lägre än väntat och visade en årstakt på 8,5 procent. Ett fall från 9,1 procent i juni.

Och även den svenska inflationssiffran för juli väntas bli lägre än tidigare. Enligt ekonomernas genomsnittliga förväntningar landar den årliga inflationstakten på 8,3 procent.

Samtidigt presenterades i onsdags rekordhöga inflationssiffror i Norge och Danmark. Norges årliga inflationstakt uppmättes till 6,8 procent i juli, analytikerna förväntade sig 6,3 procent.

I Danmark uppmättes den högsta årliga inflationstakten sedan 1983, 8,7 procent.

Både i Danmark och Norge pressades inflationstakten uppåt av stigande mat- och drivmedelspriser.