Byggplåt har en fantastisk och långsiktig återbruksspotential

Byggplåten har mycket att bidra med i det hållbara samhällsbyggandet. Byggplåt är dessutom en viktig pusselbit för att göra byggbranschen mer cirkulär och samtidigt minska branschens koldioxidutsläpp. Branschorganisationen Plåt & Ventföretagen arbetar därför långsiktigt och konsekvent för att öka andelen återbrukad plåt i såväl nybyggnations- som renoveringsprojekt.

AV: ANNIKA WIHLBORG FOTO: PLÅT & VENTFÖRETAGEN

–Plåt är ett byggmaterial som enkelt kan återbrukas och användas igen och igen.  Plåt är 100 procent återvinningsbart och kan återbrukas på 100 sätt. Vi vill bidra till den svenska byggbranschens arbete med cirkulär ekonomi och till en mer hållbar byggindustri genom att minska mängden plåtavfall säger Johan Lindström, vd för Plåt & Ventföretagen.

bild
Johan Lindström, vd på branschorganisationen Plåt & Ventföretagen.

 För närvarande pågår många intressanta projekt runtom i Sverige, Skandinavien och övriga Europa med fokus på att öka användningen av återbrukad byggplåt. Det är en nödvändighet för att branschen ska kunna uppnå EU-kommissionens mål om att minska koldioxidutsläppen från byggnation med 60 procent till 2030.

bild
Örebro Kulturkvarter var en av de nominerade bidragen i årets upplaga av Plåtpriset.

Krävs effektiva återbrukskedjor

–Det är viktigt att den ekonomiska skillnaden mellan att använda nyproducerat och återvunnen byggplåt inte är alltför stor. De markanta prisuppgångar vi sett på byggplåt på senare tid kan definitivt bidra till att öka andelen återbrukad byggplåt framöver. Det ger ett tydligt incitament att använda återvunnet i stället för att i första hand välja nyproducerat, säger Johan Lindström.

Två avgörande faktorer för att verkligen få fart på den cirkulära ekonomin när det kommer till byggplåt är, enligt Johan Lindström, att få till effektiva återvinningskedjor som gör det lika enkelt och smidigt att välja återbrukat som nyproducerat när man projekterar och planerar ett byggprojekt eller en renovering.

–I dagsläget saknas effektiva system för märkning, kvalitetsklassificering och standardisering. För att skapa rätt förutsättningar för en cirkulär ekonomi kopplat till återbruk av byggplåt krävs samlade marknadsplatser där kund och leverantör kan mötas på ett strukturerat sätt. Byggplåt som ska återbrukas behöver lagerhållas och dessutom kunna bearbetas och rekonditioneras på ett systematiskt sätt, säger Johan Lindström.

Scandic Landvetter var nominerade i  Plåtpriset, som i våras delades ut av  Plåt & Ventföretagen.
Scandic Landvetter var nominerade i Plåtpriset, som i våras delades ut av Plåt & Ventföretagen.

Identifierar och testar gränserna för återvunnen plåt

Plåt & Ventföretagens satsning på att stärka byggplåtens roll i byggbranschens cirkulära ekonomi är långsiktig.  De lyfter bland annat fram goda förbilder i form av framgångsrika cirkulära projekt.

–De företag som vill skapa cirkulära affärsmodeller genom att lagerhålla, bearbeta och återbruka befintlig plåt behöver tillämpa ett livscykelperspektiv på produkten. Det handlar bland annat om att räkna på vilka plåtdetaljer som är mest lönsamma att återvinna. Just nu befinner sig branschen i en fas där man identifierar och testar gränserna för vad som är möjligt att uppnå med återbrukad byggplåt, säger Johan Lindström.

Utöver att återbruka befintlig byggplåt finns det även miljömässiga och ekonomiska fördelar med att minska svinnet i produktionen av jungfruligt plåtmaterial. Plåt & Ventföretagen har därför initierat en satsning med ambitionen att reducera spillet i samband med plåttillverkning med uppemot 30 procent.

–Med hjälp av innovativa mätverktyg och andra typer av digitala verktyg är det faktiskt möjligt att minska spillet med så mycket som trettio procent, vilket självklart kan generera avsevärda kostnadsfördelar. Det här är en satsning som blir alltmer relevant i takt med att priserna på nyproducerad byggplåt fortsätter att stiga, säger Johan Lindström.