Instabox i Nederländerna i konkurs

Instabox i Nederländerna är olönsamt. Foto: Instabox

Instabox i Nederländerna har försatts i konkurs. Beslutet har fattats att ansöka om konkurs i Instabox holländska enheter: Instabox Netherlands och deras dotterbolag.

Ansökan om konkurs har godkänts av domstolen och en förvaltare har tagit på sig ansvaret för bolagen och deras anställda, kunder och samarbetspartners.

– Det här är uppenbarligen ett mycket svårt beslut att ta eftersom vi vet att det kommer med negativa effekter för personal, kunder och partners. Vi har ett ökat fokus på lönsamhet och efter att ha analyserat tidigare och framtida prestationer har vi kommit fram till att vi inte kommer att nå ordentlig lönsamhet inom vår planeringshorisont, säger Alexis Priftis, vdför Instabox.