SLP storköper logistikfastigheter

SLP har förvärvat sex fastigheter i två av Sveriges viktigaste logistiknav. Foto: SLP

SLP har förvärvat och tillträtt totalt sex fastigheter i två av Sveriges viktigaste logistiknav. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 32 000 kvadratmeter och årshyran uppgår till cirka 29 miljoner kronor.

Den största av de sex logistikfastigheterna, Stigamo  är belägen i Jönköping i direkt närhet till SLP:s befintliga fastigheter på logistikområdet. Fastigheten är byggd 2018 och har uthyrningsbar yta om 13 000 kvadratmeter. Den moderna fastigheten är uthyrd till Brenderup Group. Resterande fem fastigheter återfinns i Helsingborgs logistikläge Södra Väla, i knutpunkten mellan E4/E6 och E20, och är uthyrda till flera hyresgäster i olika branscher.

– Dagens transaktion innebär att vi får ett tillskott av sex moderna logistik­anläggningar i viktiga knutpunkter. De ligger dessutom nära våra befintliga fastigheter, vilket gynnar effektiv förvaltning. Vi ser fram emot att välkomna våra nya hyresgäster och tillsammans med dem utveckla fastigheterna, bland annat genom att installera solceller och andra energibesparande åtgärder, säger Peter Strand, vd på SLP.

Fastigheterna förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 421 miljoner kronor från säljaren Nivika. Transaktionen finansieras med säkerställd bankfinansiering och egna medel.