Lyfter tungt lekande lätt

Mammoet har utrustning för att flytta riktigt tunga laster. Foto: Mammoet

Nu tar det internationella lyft- och transportföretaget Mammoet sig an ytterligare en utmaning i tungviktsklassen. Den här gången gäller det den nyzeeländska forskningsstationen Pram Point på Ross Island nära Mount Erebus i Antarktis. Stationen ska förses nya byggnader för forskning, boende och underhåll. De nya modulerna kommer att ersätta de befintliga med tre nya sammankopplade byggnader. Inför transporten kommer de prefabricerade byggnaderna att delas upp i åtta moduler om vardera 800 ton, förseglas och svetsas fast på fartyget inför transporten till Antarktis.

 

xx

De mångsidiga självgående transportörerna tar gigantiska laster men kan ändå manövreras med millimeterprecision. Det gör att varje modul kommer att vara perfekt positionerad för sammankopplingen. Foto: Mammoet

Företagen Antarctica New Zealand och Leighs Construction Ltd har gått samman med globala logistikföretaget BigLift Shipping och Mammoet för att transportera den nya forskningsstation 3720 kilometer över södra oceanen till den arktiska isen till forskningsstationen vid Pram Point.

xx

Visionsbild av hur byggmodulerna kommer att fraktas på fartyg. Bild: Mammoet

Det är specialfartyget BigLift Barentz som ska leverera byggmodulerna till Scott Base. BigLift Barentz har bokats till januari 2027 – 70 år efter det att den ursprungliga basen öppnade 1957. Transporten påminner om Nya Zeelands antarktiska forskningshistoria. Den ursprungliga Scott Base bestod av prefabricerade byggnader som levererades av fartyget HMNZS Endeavour när forskningsstationen etablerades för 70 år sedan. I dag är det en toppmodern en isförstärkt tung modulbärare i MC-Class, speciellt designad för att navigera i avlägsna och otillgängliga vatten, som står för transporten.

x

Det är specialfartyget BigLift Barentz som ska leverera byggmodulerna till forskningsstationen Pram Point på Ross Island. Foto: Mammoet

Mark van den Berg, chef för BigLift Shippings kommersiella del säger att BigLift Shipping är entusiastiska över att få ansvaret för transporten av modulerna till Scott Base.

– Vi ser fram emot att samarbeta med alla partners i Scott Base Redevelopment för att bidra till att detta intressanta och utmanande transportprojekt blir framgångsrikt, säger Mark van den Berg.

x

De självgående transportörerna kan styras med stor precision. Foto: Mammoet

Maskiner och utrustning har redan lastats av vid den amerikanska forskningsstationen McMurdo på södra spetsen av Ross Island. Det har gjorts med stöd av United States Antarctic Program och New Zealand Defense Force. Man har inrättat ett omfattande övervakningsprogram för att säkerställa att eventuell påverkan på miljön minimeras. Sammanfogningen av byggmodulerna kommer att påbörjas vid Nya Zeeländska hamnen PrimePort Timaru i mitten av 2023. Det ger ett tidsspann på tre och ett halvt år för att bygga, testa och driftsätta den nya basen inför dess resa söderut.

På Scott Base utförs olika typer av vetenskapliga undersökningar och projekt, till exempel om klimatförändringar, geologi, biologi och astrofysik. Basen har plats för upp till 100 personer under sommaren och 10 personer under vintern. Den består av flera byggnader som är sammanlänkade via korridorer. Basen har bland annat ett kök, ett bibliotek, ett gym, ett laboratorium och en verkstad.