Mässan- Europaparlamentariker vill flytta järnvägsbeslut bort från medlemsländerna

Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP) medverkade på järnvägsmässan Train & Rail.

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet, menar att järnvägsnationalism sätter käppar i hjulen för en utbyggnad av det europeiska järnvägsnätet.

Han gick också till angrepp mot regeringens beslut att lägga ner nya stambanorna vid sitt anförande på järnvägsmässan Train & Rail.

 

– Det stora skälet, enligt min mening, att det är så svårt att få det europeiska järnvägsnätet att fungera, både för passagerare och gods är järnvägsnationalism, sa Jakop Dalunde.

Att de flesta tågoperatörerna prioriterar inrikestrafiken pekade han ut som en bakomliggande orsak. Han menade också att ländernas regeringar har samma perspektiv eftersom medborgarna framför allt reser inrikes.

– Vi kommer aldrig att kunna flytta markant fler passagerare och gods över nationsgränserna förrän beslutsfattandet flyttar från medlemsstaterna till en europeisk nivå, sa han.

Och Jakop Dalunde fortsatte med att ge en känga åt den nuvarande regeringens beslut i december förra året att lägga ner planerna på sammanhängande nya stambanor i Södra Sverige. Beslutet innebär, påtalade Jakop Dalunde, att stambanorna togs bort ur den tänkta europeiska transportkorridoren TEN-T (Trans-European Transport Network) vilket också tog bort möjligheten för Sverige att söka ekonomiskt stöd från de europeiska fonderna för järnvägsbygget.

– Skulle den nya regeringen ändra sig eller om en ny framtida regering vill bygga nya stambanor går det inte längre att få europeisk medfinansiering, sa Jakop Dalunde.

Han slutade dock sitt anförande i positiva ordalag och berättade att sträckan Oslo-Stockholm nu har lyfts in som en prioriterad sträcka inom TEN-T av det europeiska parlamentet.

– Får Norge och Sverige tummen ur och bygger sträckan så kommer man att kunna få europeisk medfinansiering, sa Jakop Dalunde.

 

Av: Anders Carlsson