Portot höjs på grund av lägre brevvolymer och hög inflation

Portohöjning införs. Arkivbild: Postnord

Portot för ett brev upp till 50 gram ökas med tre kronor, stigande från 15 till 18 kronor. Denna höjning implementeras för att kompensera det intäktsbortfall som uppkommit till följd av en kraftig minskning av brevvolymer, samtidigt som inflationen förblir hög.

Den minskande volymen brev resulterar i högre hanteringskostnader då en betydande del av produktionskostnaderna är fasta. PostNord förutser fortsatt minskning av brevvolymer och rapporterade en nedgång med 20 procent i volymen av inrikes frimärkta brev under 2023 jämfört med föregående år.

– Hittills har den samhällsomfattande posttjänsten varit självfinansierad, men i närtid förväntar vi oss att portointäkterna inte längre kommer att räcka till för att finansiera vår finmaskiga infrastruktur i hela Sverige. För att vi ska kunna tillhandahålla postservice i Sverige till en fortsatt hög kvalitet är det därför nödvändigt att postfinansieringsutredningens förslag till regulatoriska lättnader och statsstöd träder i kraft enligt den tidtabell som utredningen har föreslagit, säger Mathias Krümmel, vd för PostNord Sverige.

Priset för frimärkta brev utrikes höjs även det i enlighet med inrikes från 30 till 36 kr för brev upp till 50 gram.