SCB: Industrins orderingång föll i oktober

Industrins totala orderingång minskade med 4,0 procent i oktober 2022 jämfört med september, i säsongrensade tal. Jämfört med oktober föregående år minskade orderingången med 7,1 procent i kalenderkorrigerade tal. Det framgår av SCB:s senaste statistik.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av industrin för elapparatur som minskade med 47,6 procent jämfört med september.

Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med september ökade hemmamarknaden med 2,1 procent medan exportmarknaden minskade med 8,2 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis minskade den totala orderingången med 7,1 procent i jämförelse med oktober 2021, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 6,7 procent och från kund i utlandet minskade den med 7,4 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 1,2 procent högre än motsvarande period, januari-oktober 2021. Hemmamarknaden ökade med 0,6 procent och exportmarknaden ökade med 1,7 procent.