"Ingen ände på ökad protektionism"

Antalet handelshinder mot EU-länderna fortsätter att öka och handelskommissionär Cecilia Malmström ser ingen ände på den ökande protektionismen.

– Dåliga nyheter. Den bekräftar att protektionismen tydligt växer. Detta är tyvärr en global trend och vi ser ingen ände på den inom närtid, sade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström när hon på måndagen den 17 juni 2019 presenterade årets handelshinderrapport för 2018.

Hon pekar ut Kina och USA som drivande länder bakom de allt fler handelshinderen.Vid 2018 års utgång fanns sammanlagt 435 handelshinder mot EU-export – den högsta siffra någonsin. Kina gick samtidigt om Ryssland som det land som har flest handelshinder mot EU. Hinder kan vara allt från höjda tullar, kvoter, skatter som slår mot utländska företag till krav på nya licenser.

123 färre hinder

Cecilia Malmström pekade samtidigt på att handelshinder mot EU som försvunnit under 2018 var 35. Under kommissionens hela mandatperiod från 2014 har 123 handelshinder tagits bort vilket man beräknar ska ha ökat handeln med åtminstone 6,1 miljarder euro under 2018.

Kommissionens listar inte vilka handelshinder EU har mot länder utanför unionen.

Källa: Europaportalen