Europeiska tågoperatörer reagerar med anledning av koronavirusepidemin

Flera europeiska tågoperatörer har beslutat om en rad åtgärder som svar på den allt allvarligare koronavirusepidemin, bland annat i form av desinficering och grundligare tågstädning. Österrike har stoppat alla tåg i riktning Italien.

Även andra åtgärder som ska skydda personalen har införts, däribland återbetalning av biljetter och avbokning av tågresor.

Tågoperatörerna NTV-Italo och Trenitalia har avbrutit tågtrafiken i stora delar av Italien och andra har infört speciellt noggrann städning på tågen som svar på coronaviruset.

Italien, som har drabbats värst i Europa när det gäller koronavirusets utbredning, har infört stränga rörelsebegränsningar för resenärer, som tvingas fylla i en regeringsblankett där de måste motivera sitt behov av resor.

Både Trenitalia och NTV-Italo har minskat turtätheten drastiskt när det gäller höghastighetstjänster.

Båda operatörerna har stängt passagerarlounger på stationer, begränsat antalet sittplatser och försöker därigenom upprätthålla ett avstånd på minst 3 meter mellan varje tågpassagerare.

Trenitalia har installerat desinfierinsutrustning på tågen. NTV-Italo har utfärdat specifika instruktioner för personalen och försett dem med skyddsutrustning som masker och engångshandskar.

Tågoperatören Thello har avbrutit bolagets natttågservice mellan Venedig, Milano och Paris. Samma gäller dagståg som kör normalt mellan Milano, Nice och Marseille. Avbrottet gäller fram till 3 april. Franska nationella järnvägar (SNCF) fortsätter dock med trafiken mellan Paris - Turin – Milano med TGV-tåg.

EuroCity-servicen som förbinder München, Innsbruck och städer i norra Italien, och som bedrivs gemensamt av Deutsche Bahn (DB) och österrikiska ÖBB, har avbrutits söder om Innsbruck.

DB säger att företaget har ökat användningen av ”tvål och desinfektionsmedel på tåg med upp till 20 procent och gradvis minskat de redan förkortade städnings- och rengöringsintervallerna på långdistanssträckor från fyra till två timmar.” SNCF har vidtagit liknande åtgärder.

Danska statliga järnvägar (DSB) införde en rad åtgärder den 11 mars. Man kommer att använda längre tåg under lågtrafikperioder.

Dessutom ska passagerarna sitta längre ifrån varandra och därtill återbetalas alla biljetter utan extra kostnad. Man kommer inte heller längre att acceptera kontantbetalningar ombord. Tågoperatören utplacerar mer personal på kritiska platser och förbättrar kommunikationen med passagerare.

- Regeringen har specifikt uppmanat resenärer inom kollektivtrafiken att inte resa under rusningstiden så långt som möjligt", säger Flemming Jensen, DSB:s VD.

- Det är också nödvändigt att genomföra ett antal förändringar i de dagliga rutinerna som stöder myndigheternas ansträngningar att begränsa virusets spridning.