Esbjerg blir en grön energistad när prospekteringen av olja upphör

När kranarna med olja och gas från Nordsjön stängs 2050 kommer det också att vara slutet på en era för Esbjerg.

Den sydvästra Jyllands kommun med 116 000 medborgare har haft nytta av bostäder och service av några av de största aktörerna inom olje- och gasindustrin.

- Först och främst är det lite sorgligt att ett slutdatum nu har fastställts för äventyret som har genererat miljarder för statskassan och skapat många jobb i Esbjerg under de senaste 45 åren, säger borgmästaren i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen till nyhetsbrån Ritzaus efter att en bred politisk majoritet på nyligen fastställde ett utgångsdatum för det danska olje- och gasäventyret i Nordsjön.

Enligt borgmästaren sysselsätter olje- och gasindustrin upp till 9000 personer i Esbjerg, om man inkluderar de direkt och indirekt berörda branscherna.

Ett avtal har tecknats inför framtiden. Det innehåller 90 miljoner DKK. Beloppet ska stödja vidareutvecklingen av Esbjergs hamn, som möjligen blir ett nav för havsbaserade vindkraftverk.

- Nästa generation av havsbaserade vindkraftverk är så stora att fartygen har svårt att komma in i danska hamnar.

- Därför är det uppenbart att använda pengarna för att fördjupa kanalen, så att de kan hjälpa till att stödja den bransch som troligen kommer att ta över majoriteten av jobb inom olje- och gasindustrin, säger Jesper Frost Rasmussen.

Han ser Esbjergs framtid som en "grön Silicon Valley", där hamnen kommer att vara centrum för sjöfart och installation av tusentals havsbaserade vindkraftverk.

En kommande energiö i Nordsjön kommer också att servas från Esbjerg, tror borgmästaren.

Dessutom pekar han på möjligheten att lagra CO2 i hålen i undergrunden, från vilken miljontals liter olja har pumpats upp över tiden.

- Det finns många anställda som nu måste överföras till andra branscher. Det kräver viss fortbildning och vidareutbildning, vilket vi kommer att ligga i framkant för att hjälpa till med, säger Jesper Frost Rasmussen till Ritzaus.