Natursten – på flera sätt ett stort material

Av Susanne Ringheim Kilje

Natursten har mycket låg miljöpåverkan och är extremt hållbar. Det säger Kai Marklin, ordförande för Sveriges Stenindustriförbund som noterar ett uppsving för natursten i dessa tider av miljötänk och hållbarhetsambitioner.

– Ordet sten återspeglar i sig själv kvalitet. Det säljs så kallad betongsten och kvartskomposit som innehåller mald sten och kemikalier. Vi menar att ordet ”natursten” garanterar äkthet och gör det tydligt vad som levereras, säger han.

Att få nya stenbrott godkända är ofta en segdragen process, enligt Kai Marklin. Ett exempel är det senaste naturstenbrottet i nordöstra Skåne som fick vänta sex år på att börja producera.

– I Sverige finns endast ett femtiotal naturstenbrott kvar i dagsläget. Trots detta är natursten fortfarande ett populärt material och intresset ser ut att öka, säger han.

 

bild
Ekebergsmarmor från Närke på Nordiska Kompaniets golv och väggar. Foto: Anna Rut

 

Största delen utomhus

De största volymerna natursten hamnar utomhus, på torg och gågator, som hällar, gatsten och kantsten, men även i murar, pollare, konstverk och vattenarrangemang – och givetvis som gravstenar. Interiört ses natursten i bänkskivor, på badrumstoppar och golv samt i trappor.

– Utemiljön står för sjuttio till åttio procent av den natursten som tillverkas i Sverige. Kommuner är alltså en viktig kundgrupp, säger han.

Cirka sjuttio av de hundratusentals olika naturstensorter som finns i världen återfinns i Sverige. Framförallt handlar det om granit och granitliknande stenar (silikatliknande stenar) som är tätt hoppackade i berget och som utgör majoriteten av all natursten som bryts i Sverige. Men Sverige har också marmor och kalksten (karbonatsten). Granit lämpar sig väl för att ta ut i stora stenblock, som sedan kan kapas och delas, medan kalksten oftast ligger i maximalt tio till femton centimeter tjocka lager i berget.

 

bild
Obelisken i Stockholm är återskapad till sin originalversion med ny svensk natursten. Foto: Sveriges Stenindustriförbund
bild
Monumentet restaurerades med granit från Bohuslän, uppfördes förra året och fick Sveriges Stenindustriers pris för estetik, hållbarhet och nyskapande. Foto: Sveriges Stenindustriförbund

 

Låg miljöpåverkan

Det faktum att stenen bryts i Sverige och levereras inom landet gör den extremt miljövänlig, påpekar Kai.

– Helt från brytning, till att produkten är på plats, har natursten redan idag betydligt lägre miljöpåverkan än konkurrerande material. För att göra ytterligare en insats för miljön har Sveriges Stenindustriförbund lagt en färdplan som går ut på att vara helt fossilfria senast år 2029, med hjälp av bland annat bättre samordningssystem och fossilfria drivmedel. En fossilfri produktion är självklar för stenindustrin, säger han.

Natursten ger även möjligheter till återbruk och är hållbar över tid. Gamla naturstenstorg går att hitta i de flesta städer och kommuner. Även fasader i natursten finns det goda exempel på, till exempel Riksbanken i Stockholm som ser likadan ut som när den byggdes. Golvet på Centralstationen i Stockholm är ett annat exempel på välbevarad natursten.

 

bild
Kai Marklin, ordförande för Sveriges Stenindustriförbund märker ett uppsving för natursten. Foto: Jörgen Johansson

 

Moderna metoder för restaurering

En trend som Sveriges Stenindustriförbund ser är restaurering av gamla byggnader med natursten. Många kyrkor och andra äldre byggnader kan numer restaureras genom att de gamla stenarna skannas digitalt. Därefter tillverkas nya stenar enligt ritningarna. De gamla stenarna kan lagras till nästa gång det behövs sten, eftersom det ofta är utsidan som vittrar och det ofta går bra att såga ut friska, mindre kärnbitar.

Obelisken, som nyligen vann Stenpriset, är ett exempel på just detta: återskapande av det gamla, med ny sten. Den ursprungliga Obelisken på Slottsbacken i Stockholm var en gåva från Gustav den tredje som tack för vakthållningen, men monterades ned 2017 eftersom den hade trillat sönder.

Staden ville gärna tillverka en ny, likadan. Den ursprungliga stenen var stockholmsk granit, som inte finns att få tag på längre, så det fick bli granit från Bohuslän. Obelisken är 280 ton tung och bara det att bryta loss 40 ton i ett stycke, slipa och transportera stenen var ett enormt jobb, säger Kai.

– Stenpriset har genom åren lyft fram allt från hantverkets detalj till stora projekt som förändrar en hel stadsmiljö. Den nya obelisken har flyttat fram gränsen för vad svensk stenindustri kan åstadkomma och samarbetet mellan beställare och andra i produktionskedjan har varit enastående.

Inköpskostnaden för natursten jämnas ut, sett till livslängden. Underhållet är enkelt. Gatsten behöver sopas och fogas om av och till, bänkskivor av granit och många andra konstruktioner är i princip helt underhållsfria.

– Min känsla är att den allmänna inställningen är att tänka miljövänligt och långsiktigt. Jag tror att vårt material kommer att gynnas ytterligare av den pågående debatten och medvetenheten om att vi bara har ett jordklot, säger han.