Ane Mærsk - det första stora metanolaktiverade containerfartyget

Ceremonin på HD Hyundai Heavy Industries varv i Sydkorea. Foto: Maersk

I Ulsan, Sydkorea, har det första stora metanolaktiverade containerfartyget döpts till "Ane Mærsk" vid en ceremoni på HD Hyundai Heavy Industries varv. Fartyget är det första av arton som Maersk planerar att leverera mellan 2024 och 2025.

Det blir det andra metanolaktiverade containerfartyget i världen och kommer att användas på Asien-Europa-sträckan från början av februari. 

Vincent Clerc, verkställande direktör för AP Möller-Maersk, betonar att dessa fartyg markerar företagets starka åtagande för en mer hållbar sjöfartsindustri. "Ane Mærsk" kommer att använda grönt metanol för sin jungfruresa, och Maersk fortsätter att arbeta på inköps- och bunkringslösningar för sina metanolaktiverade fartyg mellan 2024 och 2025. Maersk definierar "gröna bränslen" som de med låga till mycket låga växthusgasutsläpp jämfört med fossila bränslen.