Brittiskt konsultbolag spelar nyckelroll i utvecklingen av Kaliforniens höghastighetsjärnväg

Projektet förväntas sträcka sig över cirka 800 miles (1 300 km) och kommer att slutföras i två faser: Fas 1 (totalt cirka 500 miles (800 km)) löper från storstadsområdet i San Francisco Bay Area i norra Kalifornien till storstadsområdet område av Greater Los Angeles i södra Kalifornien. Illustration: California High Speed Authority

Network Rail Consulting, genom sitt amerikanska dotterbolag Network Rail Consulting Inc, har tilldelats ett kontrakt värt 73,2 miljoner dollar (cirka 57,5 miljoner pund) för att erbjuda systemtekniktjänster till Kaliforniens höghastighetsjärnvägsprogram. Detta markerar ett viktigt steg i utvecklingen av USA:s första dedikerade höghastighetsjärnväg, där tåg som färdas i 200 mph kommer att förbinda Los Angeles-området med San Francisco, och senare även med Sacramento och San Diego.

Med byggnationen redan igång kommer Network Rail Consulting Inc att i en partnerroll stödja California High-Speed Rail Authority’s Rail and Operations Delivery Branch fram till maj 2029.

Nigel Ash, VD för Network Rail Consulting Inc och global VD för Network Rail Consulting, uttrycker sin entusiasm över att han kan fortsätta bidra till Kaliforniens höghastighetsjärnvägsprogram, vilket han beskriver som ett av de mest omvandlande infrastrukturprogrammen i USA:s historia. Sedan 2015 har Network Rail Consulting varit involverat i projektet och ser fram emot att fortsätta sitt stöd.

Kommersiellt stöd

Tjänsterna som Network Rail Consulting kommer att erbjuda inkluderar tillgångshantering, stöd och tillsyn inom järnvägsingenjörskonst, design och byggnadsövervakning, nätverksintegration, programöverensstämmelse, uppstart och driftsättning, certifiering av Federal Railroad Administration (FRA), systemets säkerhet och säkerhet, samt kommersiellt stöd för kontrakt avseende spår, system och tågset.

Sex lokala företag deltar

För att genomföra detta kommer Network Rail Consulting att stödjas av internationella konsultföretag såsom Egis och Ricardo, tillsammans med sex lokala företag från Kalifornien: C2PM, D.R McNatty & Associates, Inc., GCM Consulting, Inc., Intueor Consulting, Inc., LOR Consulting Group LLC och NSI Engineering, Inc. California High-Speed Rail Authority ansvarar för planering, design, byggnation och drift av det höghastighetsnätverk som slutligen kommer att omfatta 800 mil järnväg och upp till 24 stationer.

Myndigheten arbetar även tillsammans med regionala partner för att genomföra en moderniseringsplan för delstatens järnvägssystem, vilket innebär miljardinvesteringar i lokala och regionala järnvägslinjer för att möta Kaliforniens transportbehov under 2000-talet.

Om Network Rail Consulting

Network Rail Consulting är ett helägt dotterbolag till Network Rail International Ltd, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Network Rail. Bolaget grundades 2012 med syftet att benchmarka Network Rails kapacitet på den internationella marknaden och förbättra personalens kompetens genom internationell erfarenhet, som sedan kan appliceras på verksamheten i Storbritannien. Trots att Network Rail är en offentlig institution finansierad av den brittiska regeringen, genererar Network Rail Consulting sina intäkter genom kommersiella operationer och klassificeras som ett offentligt bolag.

Styrelsen består av Jeremy Westlake (icke verkställande ordförande), Nigel Ash (global VD), Andrew Noble (finansdirektör), Ian Dobbs (icke verkställande direktör), Neil Reynolds (icke verkställande direktör) och Mark Prior (icke verkställande direktör). Network Rail Consulting har dotterbolag i Australien, Kanada och USA och bedriver verksamhet från kontor i bland annat Boston, Brisbane, London (huvudkontor), Jeddah, Melbourne, New York, Riyadh, Sacramento, San Francisco, Sydney, Toronto och Washington DC. Bolaget erbjuder en komplett uppsättning järnvägsexpertis inklusive rådgivningstjänster, strategisk planering, stora projekt.

Källa: Network Rail