Pilotprojekt föreslås för batteribyte i Sverige

Rapporten rekommenderar därför regeringen att starta ett pilotprojekt för att bedöma livskraften i ett framtida batteribytessystem i Sverige. Foto: ale sat/unsplash

Regeringen bör initiera ett pilotprojekt för batteribyte på tunga fordon i Sverige, enligt en ny rapport från VTI som framhäver fördelarna med detta system för elektrifiering av transport.

Rapporten "Battery-Swapping for Heavy Duty Vehicles" från forskare och experter vid VTI, Linköpings universitet, Halmstad högskola, Logistikia och Intuizio framhåller fördelarna med batteribyte för tunga fordon, inklusive snabb laddning, lägre investeringar och mindre påverkan på elnätet. Trots utmaningar, som fordonsindustrins skepsis och bristande regelverk, konstaterar rapporten att batteribyte kan vara ett viktigt komplement till andra lösningar.

Rekommendationen är att regeringen inleder ett pilotprojekt för att utvärdera systemets livskraft i Sverige och aktivt delar dess potential med andra EU-länder. Dessutom föreslås anpassningar av regelverk för att tillåta batteribyte inom godstransporter, och Energimyndigheten uppmanas inkludera batteribyte i regelsamlingen AFIR för alternativa bränslen inom EU.

– Ingen tjänar pengar på en bil som står stilla. Med batteribyten kan logistikföretagen fortsätta sin dagliga verksamhet ungefär som i dag. Det är en viktig fördel, säger Arne Nåbo, forskningsledare på VTI.

– Batterierna kan också användas för att stödja elsystemet i stort. Tyvärr ser vi i Sverige oftast batteriet som en del av fordonet och inte som en resurs tillhörande energisystemet. Det är ett mentalt språng vi behöver göra.

Rapporten föreslår också att Energimyndigheten bör få i uppdrag att utveckla en modell av hur ett batteribytessystem skulle påverka transport- och energisystemen. En sådan modellering skulle öka kunskapen och bidra till bättre kommunikation mellan företag sinsemellan och mellan företag och beslutsfattare.

– Vi säger inte att batteribyte ska ersätta laddning via kabel, men väl att det kan bli ett viktigt komplement. Vi vill också att svensk industrin ska vara med på den resan. Det finns fortfarande en möjlighet, men längre fram är risken att företag från andra länder kommer att dominera, säger Arne Nåbo.

Rapporten tar vidare upp behovet av kunskap och utbildning av personer vid batteribytesstationer, samt vikten av social hållbarhet vid elektrifiering av tunga transporter. 

Källa: VTI