Daimler Truck satsar på grön vätgasimport från Abu Dhabi

Grön vätgas som energikälla för tunga lastbilar och bussar ingår i Daimler Trucks marknadsstrategi. Foto: Daimler Trucks

Daimler Truck ingår ett samförståndsavtal med Abu Dhabi-baserade Masdar om export av flytande grön vätgas till Europa, med sikte på att starta exporten från 2030. Masdar, som redan har förbundit sig att investera 30 miljarder USD för att öka sin energiproduktion från dagens 20 gigawatt till 100 gigawatt år 2030, utforskar nu möjligheterna för denna export tillsammans med Daimler Truck.

Martin Daum, VD för Daimler Truck, betonar vikten av global tillgång till grön energi för att avkarbonisera kommersiella fordon.

Daum, som är en framstående förespråkare för grön vätgas som energikälla för tunga lastbilar och bussar, understryker Daimler Trucks strategi att minska koldioxidutsläppen genom att använda både batteridrift och vätgasdrivna bränsleceller.

Produktion av elektricitet genom solkraftverk

Avtalet lyfter fram behovet av omfattande förnybar energi för att producera grön vätgas, då Europa inte ensamt kan möta denna efterfrågan med sin nuvarande förnybara energiproduktion. Daum har tidigare argumenterat för att regioner med riklig solinstrålning bör producera stora mängder elektricitet genom solkraftverk, vilken sedan kan användas för att framställa grön vätgas för transport i flytande form till de delar av världen som inte själva kan producera tillräckligt med grön vätgas.

Pressmeddelande: Daimler Truck