Boliden installerar privat 5G nät för autonoma transporter

Här installeras 5G-nätverket i gruvan i Garpenberg. Foto: Radtonics

Boliden har ingått ett avtal med företaget Radtonics, som levererar 5G-lösningar för företagsmarknaden, kring etablering av ett privat industriellt 5G nät. Avtalet gäller Bolidens gruva i Garpenberg.

Det privata 5G-nätet kan bland annat få en viktig roll som kommunikationskanal i ett projekt för autonoma transporter som inletts vid gruvan. Projektet syftar till att utveckla ny teknik inom autonoma transporter.

”Ett privat 5G nät ger bättre insyn i nätverket och underlättar övervakning och dataanvändning”, skriver Radtonics i ett pressmeddelande.

– Att Boliden väljer Radtonics som industriell 5G partner i detta strategiskt viktiga projekt är en bekräftelse på att vår teknik och kunskap motsvarar industrins krav på robusthet, driftsäkerhet och innovation, säger Patric Lind, vd och medgrundare av Radtonics.