Europa står inför ökade handelsutmaningar efter nya amerikanska tullar

En kinesisk elbil av typ BYD Seagull, som kostar 8000 pund ( 108 000 svenska kronor) i Storbritannien, fotograferad i Zhuhai City, Guangdongprovinsen, Kina. Kredit: Wikipedia Common. User3204

Efter att USA infört strafftullar på kinesiska elbilar och andra produkter ökar trycket på EU-kommissionen att agera. Europeiska politiker kräver en stark respons, medan den tyska bilindustrin varnar för konsekvenserna.

Ursula von der Leyen, ordförande för EU-kommissionen, står inför beslut om nya tullar på kinesiska produkter. De amerikanska tullarna har kritiserats starkt inom EU, med motiveringen att de kan orsaka allvarliga sidoeffekter för Europa.

- Den begränsade nyttan för USA står inte i proportion till de förmodade kollateralskadorna, sade Bernd Lange, ordförande för handelsutskottet i Europaparlamentet.

USA har motiverat sina tullar med att Kinas "orättvisa praktiker gällande tekniköverföringar, immateriella rättigheter och innovationer" hotar amerikanska företag och arbetare. "Kina översvämmar dessutom de globala marknaderna med subventionerade exportvaror", meddelade Vita huset.

Ökat tryck på EU att införa handelstullar

Nu förväntas EU-kommissionen följa efter med egna åtgärder. Pågående undersökningar mot Kina kan leda till bevis för olagliga subventioner och dumpning. Beslut om EU:s egna strafftullar på kinesiska elbilar väntas kunna meddelas innan Europavalet.

- Vi delar USA:s oro över Kinas överkapacitet på världsmarknaden och kommer att agera med egna verktyg, sade en talesperson för kommissionen.

Tyska politiker kräver EU-åtgärder

Under ett möte med Kinas stats- och partiledare Xi Jinping förra veckan, betonade Ursula von der Leyen att EU kommer att försvara sig mot Kinas orättvisa handelspraktiker. Det är dock oklart hur höga EU:s tullar kommer att bli, men de väntas ligga under femtio procent, medan USA har höjt tullarna till över hundra procent.

Tyska politiker har krävt en reaktion från EU.

- Vi kan inte acceptera att Folkrepubliken Kina tillämpar ojusta subventionspraktiker, sade Reinhard Houben, ekonomisk politisk talesperson för FDP i förbundsdagen.

- Kommissionens granskning måste nu slutföras noggrant men snabbt. Strafftullar, i linje med WTO:s regler, får inte vara tabu.

Konsekvenser av amerikanska handelsbarriärer

Europaparlamentarikern Michael Bloss påpekade att amerikanska handelshinder innebär att ännu fler dumpade produkter från Kina når Europa.

- EU måste försvara sig. Vi får inte vara naiva gentemot Kina", sade han.

Nils Schmid, utrikespolitisk talesperson för SPD i förbundsdagen, betonade att Europa måste överge den naiva frihandelsideologin.

- Tillgången till EU:s inre marknad är ett kraftfullt verktyg som bör användas för att skydda våra intressen. Tullar är ett viktigt och lämpligt verktyg.

Tyska bilindustrins farhågor

Den tyska bilindustrin, däribland BMW:s VD Oliver Zipse, har uttryckt starkt motstånd mot de potentiella EU-tullarna.

- Vi varnar för införandet av tullar, det skulle skada den tyska industrin avsevärt", sade han nyligen.

Källor: Euronews / Handelsblatt