Platina med patina

Malm med platinamineraliseringar. Platina är 30 gånger så ovanligt som guld på jorden. Foto: Wikimedia Commons

Ädelmetallen platina rosar inte marknaden längre. Metallen är fortfarande högintressant för biltillverkare där den går in som en viktig insatsvara vid tillverkning av katalysatorer i förbränningsmotorer.

Men det var inte för att komma över gruvbolaget Anglo Americans platinaaffär som BHP nyligen lade ett uppköpserbjudande på konkurrenten, först värderat till 38,9 miljarder dollar, sedan uppgraderat till 42,6 miljarder dollar. I fokus för BHP, ett av världens största gruvbolag, är i stället Anglo Americans koppartillgångar.

Anglo American, som hittills avböjt uppköpserbjudandet, har å sin sida meddelat att de planerar strategisk översyn som omfattar att de krymper kostymen och gör sig av med både bolagets platina- och diamantdivisioner.

Platina är samtidigt en metall som anses vara minst lika viktig som koppar i den globala energiomställningen – och 30 gånger mer ovanlig än guld på jorden. Utbudet av platina har den senaste tiden minskat kraftigt beroende mot bakgrund av svag efterfrågan, vilket lett till stora intäktsförluster och minskad sysselsättning i det största producentlandet, Sydafrika.