Ny rapport: Kundefterfrågan stark motor i stålindustrins omställning

Nyligen släppte Jernkontoret rapporten "Hållbarhet, innovation och konkurrenskraft – hur svensk järn- och stålindustri tar ledningen i en tid av omställning, investeringar och stark efterfrågan på lågutsläppsstål". Foto: Mostphotos och Pia Nordlander, BildN.

Efterfrågan på stål med låga utsläpp är stark genom att det bidrar till andra sektorers omställningsarbete. Det visar en ny rapport från Jernkontoret.  

Rapporten "Hållbarhet, innovation och konkurrenskraft – hur svensk järn- och stålindustri tar ledningen i en tid av omställning, investeringar och stark efterfrågan på lågutsläppsstål" lyfter fram hur denna omställning inte bara reducerar koldioxidutsläppen, utan även stärker svensk konkurrenskraft.

– När transportbranschen elektrifieras och fastigheter blivit energieffektiva så tittar kundföretagen vidare på materialet i fordon och byggnader. Efterfrågan på lågutsläppsstål accelererar nu såväl i Sverige som globalt. Det svenska stålets avancerade egenskaper blir också särskilt viktigt inom bland annat energisektorn, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

– För svenska bolag är en hållbar produktion svaret på morgondagens konkurrenskraft. Om inte vi tar ledningen i omställningen, så kommer någon annan att göra det, tillägger hon.