Storbanker tar höjd för stora kreditförluster

Mark Lennihan AP/TT: JP Morgan Chase & Cos koncernchef Jamie Dimon utlovar fortsatta utdelningar trots ett kärvt läge för USA:s största bank i coronakrisen.

Den amerikanska storbanken JP Morgan Chase & Co sätter av 10,5 miljarder dollar (motsvarande 97 miljarder kronor) för att täcka en befarad våg av kreditförluster i coronakrisens spår.

Nettovinsten faller därmed till 4,69 miljarder dollar, 1:38 dollar per aktie. Resultatet var därmed betydligt bättre än väntat, trots den stora avsättningen för att täcka kreditförluster. Analytiker hade i snitt räknat med en nettovinst på 1:04 dollar per aktie.

JP Morgan-aktien lyfter kraftigt i förhandeln på Wall Street efter rapporten.

Koncernchefen Jamie Dimon skriver i en kommentar att banken kommer att fortsätta betala ut utdelningar till ägarna så länge inte den ekonomiska situationen förvärras betydligt.

Samtidigt redovisar konkurrenten Wells Fargo & Co en förlust för andra kvartalet, den första förlusten sedan finanskrisen. Resultatet tyngt av avsättningar för att täcka befarade kreditförluster på 9,5 miljarder dollar.

Wells Fargo redovisar en nettoförlust på 2,4 miljarder dollar eller 66 cent per aktie. Det kan jämföras med en vinst på 6,2 miljarder dollar, 1:30 dollar per aktie, under motsvarande kvartal i fjol.

Den försämrade lönsamheten har efter stresstester genomförda av USA:s centralbank Federal Reserve tvingat Wells Fargo att sänka utdelningen till 10 cent per aktie, från tidigare 51 cent per aktie.

Konkurrenten Citigroup går dock bättre och klår förväntningarna i en rapport där man redovisar en avsättning för kreditförluster på 5,6 miljarder dollar.

Citigroup redovisar en vinst för årets andra kvartal på 1,32 miljarder dollar, 50 cent per aktie. Det kan jämföras med vinsten på 4,8 miljarder dollar, 1:95 dollar per aktie, under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Omsättningen steg dock med 5 procent till 19,77 miljarder. Både resultatet och omsättningen var därmed betydligt bättre än väntat.

Citigroups räntenetto, det banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor, sjönk 7 procent. Men intäkterna från trading, provisioner och avgifter steg och intäkterna från enheten verksam inom investeringar lyfte med 37 procent i årstakt.