Almega avvisar utdelningsförslag

Roger Vikström/TT: Arbetsgivareföreningen Almega ger inte mycket för regeringens uppmjukade regler för aktieutdelning till coronadrabbade företag. Arkivbild.

Enligt ett regeringsförslag, som Centern och Liberalerna står bakom, ska coronakrisande företag få göra aktieutdelningar sex månader efter att det statliga stödet betalats ut.

Det är ändå en begränsning. Det måste vara upp till bolagen att förfoga över de här delarna. De kan själva göra bedömningen om de ska göra en utdelning eller ej, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, till TT.

Han påpekar att cirka 4 000 företag ännu inte fått permitteringsstöd trots att de ansökte i juni.

Det är väldigt många småföretagare som har ökat belåningen på sina hus och som nu sannolikt inte kommer att få göra utdelningar under nästa år.

Koncernbidrag bra

Regeringen föreslår också att företag med permitteringsstöd får fortsätta med koncernbidrag (flytt av pengar från ett bolag till ett annat inom en koncern).

Det är bra att man får göra koncernbidrag inom bolagen, men det är helt orimligt att bolagen får ett utdelningsförbud som ju inte fanns när man ansökte om stödet, säger Andreas Åström.

Även Günther Mårder, vd för Företagarna som företräder cirka 60 000 företagare, uppskattar det gröna ljuset för koncernbidrag. Han betonar att den möjligheten är mycket viktig vid generationsskifte i familjeföretag

Bättre tydlighet

Allmänt anser Günther Mårder att det nya regelverket gör det tydligare för företagare.

Det är positivt att man öppnar upp för att ett företag faktiskt ska kunna dela ut pengar sex månader efteråt stödet, säger han till TT.

Men det finns fortfarande utmaningar. Om vi tar de allra minsta företagen använder de den så kallade förenklingsregeln vid aktieutdelning till sig själv. Där finns ett utdelningstak på 180 000 kronor per år och vi har krävt att det taket helt borde slopas. Det går man inte fram med nu vilket är synd, för det finns så många soloföretagare som tar ut sin ersättning från bolaget om en kombination av lön och utdelning.