USA-inflationen viker ned sig

Chris O'Meara AP/TT: Prislyft på nya och begagnade bilar har bidragit till att lyfta inflationen i USA till nivåer långt över inflationsmålet på 2 procent. Arkivbild

I terminshandeln inför öppningen steg kurserna generellt efter den oväntat svaga inflationen. Dollarn tappade samtidigt något mot euron, medan räntan på USA:s tioåriga statsobligation pressades nedåt.

USA:s kärninflation, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk i augusti till 0,1 procent på månadsbasis och 4 procent i årstakt. Det kan jämföras med 0,3 procent respektive 4,3 procent i juli.

Den så kallade KPI-inflationen backade samtidigt till 0,3 procent på månadsbasis och 5,3 procent i årstakt. I juli låg KPI-inflationen på 0,5 procent på månadsbasis och 5,4 procent i årstakt.

Analytiker hade räknat med en viss avmattning, men inte så tydligt. Snittprognosen låg på en kärninflation på 4,2 procent i årstakt och 0,3 procent på månadsbasis.

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed), som har räntemöte nästa vecka, har ett inflationsmål på 2 procent.

Bakom den ovanligt höga inflationen i USA i år ligger bland annat en kraftig tillväxt i USA:s ekonomi, med ett BNP-lyft på 6,6 procent och ett konsumtionslyft på 11,9 procent i årstakt under andra kvartalet.

Till det kommer effekter av flaskhalsar i pandemin och brist på arbetskraft i USA, som pressat upp löneläget och priserna för råvaror och komponenter – kostnader som bolagen i sin tur försöker ta ut genom att höja priserna i konsumentledet.