Utformningen av ESS vinner pris i tävlingen AEC Excellence Awards

Sweco, ÅF Pöyry och Skanska vinnare av internationellt innovationspris. Foto: Sweco

Det svenska bidraget i den internationella tävlingen AEC Excellence Awards 2019 tar hem förstapriset i kategorin ”Building Design, Large Projects”. Ett samarbete mellan Sweco, ÅF Pöyry och Skanska som avser design, planering och projektering av forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, i Lund. En forskningsanläggning som förväntas bli en utav världens modernaste och mest hållbara i sitt slag.

ESS är ett av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekt som byggs idag. En tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på en världsledande neutronkälla, med toppmoderna neutroninstrument, världens kraftfullaste linjära accelerator och ett datacentrum för vetenskaplig databehandling. Projektet är ett paneuropeiskt samarbete med 13 europeiska länder som medlemmar och anläggningen i Lund förväntas locka mellan 2000-3000 forskare varje år. ESS är i dagsläget under uppbyggnad och beräknas vara i drift år 2023.

Nu står det klart att det pågående projektet i en samverkan mellan Sweco, ÅF Pöyry och Skanska står som vinnare i AEC Excellence Awards 2019, kategorin Building Design, Large Projects.

– Autodesks AEC Excellence Awards hyllar projekt från runtom i världen som skapar inverkan genom avancerad metodik och innovation som omformar processerna vad gäller design och byggnation. The European Spallation Source är ett utav de största byggprojekten i Europa och när det står klart, ett utav de mäktigaste forskningsanläggningarna i världen. Hur teamet här har använt sig av Autodesks lösningar för att förbättra samverkan och effektiviteten i ett sådant enormt komplext projekt är verkligen imponerande, säger Joy Stark, Director, Building Design Marketing, Autodesk.