Kärnreaktor från 70-talet - byggs klar nu

Reaktor 1 i kärnkraftverket Bellefonte, som ligger i delstaten Alabama, började byggas redan på 1970-talet men blev aldrig färdigbyggd. Först nu har ägaren, federalt ägda Tennessee Valley Authority (TVA) beslutat att ro iland projektet. De uppskattar kostnaden för projektet till 4,9 miljarder dollar (motsvarande 31 miljarder kronor). Men TVA räknar också med ekonomiska vinster och miljövinster.

”Att fullborda den delvis färdigbyggda Enhet 1 är att föredra främst på grund av lägre kostnader, möjligheten att uppfylla de senaste säkerhetskraven och den erfarenheten TVA har från att hantera liknande projekt och minimera miljöpåverkan”, skriver TVA på sin hemsida.

TVA, som driver sex kärnkraftverk i USA, säger att det är deras högsta prioritet att minska föroreningar från anläggningen och det mest effektiva sättet att göra det på är att bygga kärnkraftsgeneratorer baserade på ren baslastproduktion.Anläggningen kommer att generera kraft som räcker till att försörja cirka 750 000 bostäder.Från 1992 till 2002 har TVA övervägt olika alternativ för Bellefonte-anläggningen, alltifrån att konvertera den till en naturgasanläggning till att bygga om den till en tritiumproduktionsanläggning till landets kärnvapenprogram.

Enhet 1 byggdes till 90 procent klart 1988 då arbetet stoppades. Nu bedöms anläggningen vara färdigställd till 55 procent på grund av att man gjort sig av med många komponenter och måste uppgradera eller ersätta andra.